Op 4 mei herdenkt Nederland zijn oorlogsslachtoffers. Bij het Olympisch Stadion is die dag vanaf 12.30 uur speciaal voor de slachtoffers in de Nederlandse sportwereld een officiële bijeenkomst. Iedereen is uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Sprekers op deze plechtigheid zijn Erica Terpstra van NOC*NSF, de Amsterdamse wethouder van sport Carolien Gehrels, en oud-wielrenner Henk Faanhof. Namens Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid is Eddy Linthorst gastheer. Het is voor de tweede keer dat in Amsterdam wordt stilgestaan bij het oorlogsgeweld dat de Nederlandse sportwereld trof.

Op 4 mei 2005 was voor de eerste keer deze herdenking, die begon om 12.30 uur. Dit tijdstip is niet willekeurig: op 3 september 1939 was om half één in de middag een voetbalwedstrijd gaande tussen DFC en SVV op het zogenaamde Zilveren Bal Toernooi in Rotterdam. Daar werd bekend dat Groot-Brittannië, Frankrijk, Australië, Indië en Nieuw-Zeeland de Duitsers de oorlog hadden verklaard na de inval in Polen twee dagen eerder.

Zowel de voetballers als toeschouwers hoorden op dat tijdstip dus voor het eerst van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, alhoewel toen nog niet duidelijk was dat deze ook Nederland zou bereiken. Het tijdstip wordt nu daarom symbolisch gebruikt om stil te staan bij de verschrikkingen van die jaren, die volgden op die voetbalwedstrijd.

Iedereen wordt op deze vierde mei in de gelegenheid gesteld deze herdenking bij te wonen. Om 12.30 uur is het officiële begin bij het Beeld van Prometheus aan de voorzijde van het Olympisch Stadion. Als u aan komt lopen, ziet u dit beeld aan uw linkerhand. Vanaf 12.00 uur is de Olympic Experience geopend voor iedereen. De ingang hiervan is eveneens aan de voorzijde van het Olympisch Stadion, bij de Marathoningang. Na afloop kan in de Olympic Experience nog even worden nagepraat.

De laatste informatie over deze herdenking staat op de site van het Olympisch Stadion.