De vijf enorme sportfoto’s aan de buitenkant van het Olympisch Stadion in Amsterdam kunnen minimaal tot 1 juli a.s. blijven hangen. Deze zogenaamde Vijf van Cruijff moesten worden verwijderd op last van Monumentenzorg, wat weinig begrip opriep. Het verantwoordelijke stadsdeel heeft mij zojuist bevestigd dat de banieren voorlopig blijven hangen.

Op 13 oktober werd in het Olympisch Stadion de Olympic Experience geopend. Aan Johan Cruijff was gevraagd of hij zijn vijf favoriete sportmomenten wilde uitzoeken, waarvan de foto’s op enorme schaal zouden worden uitvergroot en opgehangen aan de voorkant van het Stadion. Tot groot genoegen van alles en iedereen dat iets met sport heeft, deed hij dat. Monumentenzorg echter vond het niets, omdat die objecten het karakter van het Stadion zouden aantasten.

Tsja: wat zouden Cruijff en sportfoto’s met het Olympisch Stadion te maken kunnen hebben?

In de twee maanden, die sindsdien aan ons zijn voorbijgetrokken, is achter en voor de schermen het nodige overleg geweest. Met als resultaat dat stadsdeel Amsterdam Oud Zuid besloten heeft voor minimaal een half jaar te gedogen dat de vijf afbeeldingen blijven hangen. Gedogen, want het wordt niet officieel goedgekeurd. Maar hoe dan ook: de Vijf van Cruijff zijn gered.