Friesland heeft afscheid genomen van Hotze Schuil, de kaatser van de eeuw. Vorige week vrijdag overleed deze kaatslegende in zijn slaap. Tijdens de plechtigheden verklaarde de gemeente Harlingen dat Schuil een standbeeld krijgt in deze stad. Al voor zijn dood was de kaatser hiervan op de hoogte gesteld. Met zijn familie wordt nu bekeken waar het standbeeld geplaatst wordt.

Ruim duizend mensen waren afgekomen op een speciale herdenkingsbijeenkomst in Franeker, op het kaatsveld Sjûkelân. Onder meer met een toespraak en een minuut stilte werd Schuil herdacht.

Het Friesch Dagblad schrijft donderdag dat al dit eerbetoon eigenlijk wat vreemd overkwam: “‘Mut dit nou allemaal voor sun gewone Harlinger jongen?”, zou Schuil zelf hebben gedacht. “Mar ûndertusken hie hy it wol prachtich fûn”, zei Jan van der Meij.