In de beginjaren van de Nederlandse sport, zo rond 1880, was geen dagblad hierin geïnteresseerd. Heel af en toe stond er wat in de rubriek Ongevallen en dat was alles. Eind negentiende eeuw was De Telegraaf de eerste krant met een eigen sportjournalist: Toon Abspoel. Sporthistoricus Nico van Horn dook in het leven van deze man met een ‘zeer fraai spierenstelsel’.

Eén van de verhalen in mijn laatste boek gaat over de eerste Nederlandse sportjournalist, waarvoor Kick Schröder een grote kans maakte. Deze man was voetballer en cricketer eind negentiende eeuw en schreef her en der al veel over sport. In 1898 werd hij sportredacteur van De Telegraaf (en later ook hoofdredacteur). Maar hij was toch niet de eerste, want er was nog een zekere Abspoel vóór hem. Zijn gegevens zijn alleen onvindbaar in zelfs heel oude encyclopedieën, concludeerde ik toen.

Van Horn las dit en oordeelde: “Dat zullen we nog wel eens zien!”

Na een bad in archieven en oude boeken schreef hij in een meel: ‘Doe je huiswerk maar over. Eerste sportjournalist is Antoon Johaanes Abspoel, geboren te Utrecht op 1 augustus 1856 en overleden in Soest op 5 oktober 1925. Was krachtmens, worstelaar, roeier en daarna handelsagent en journalist. In zijn overlijdensbericht wordt hij de eerste sportjournalist genoemd, eerst bij de Telegraaf, later bij het Handelsblad.’

Dat bericht heb ik nu bij de hand. ‘Na een zeer langdurig en smartelijk lijden is te Soest, 69 jaar oud, overleden A. Abspoel.’ In zijn jonge jaren was ‘dit krachtmensch’ roeier bij De Hoop uit Amsterdam. Ook deed hij aan worstelen ‘en was bekend om zijn zeer fraai spierenstelsel.’

Bij het worstelen schreef Abspoel ook geschiedenis. Van Horn: ‘Hij zat in de jury bij de eerste worstelwedstrijd in Amsterdam, in 1893.’ Die werd trouwens gehouden in het Paleis voor Volksvlijt en zou zelfs de eerste in heel Nederland zijn geweest.

Naast zijn sportieve activiteiten was Abspoel handelsagent in wijnen voor de firma Sourget & Co aan de Zwanenburgwal in Amsterdam. Ook schreef hij voor satirisch blad De Clown. In 1925 is hij dus gestorven, maar zal tot iemand overtuigend met het tegendeel komt de eerste Nederlandse sportjournalist bij een dagblad zijn geweest.

En nu maar wachten tot Van Horn zich weer in een nieuw onderwerp stort.