Op de keeper na mag geen enkele voetballer de bal met de hand beroeren. Behalve met de inworp - dat mag weer wel. Die inworp gaat terug naar het rugby van 1863, naar een tijd dat deze sport nog samenwoonde met het voetbal. Hoe de inworp de voetballers en rugbyers uit elkaar dreef.

In 1863 kwam in Groot-Brittannie een discussie over de inworp tot een hoogtepunt. Daar waren zowel voetbal als rugby toen bijzonder populair, waarbij het onderscheid tussen die twee niet duidelijk bestond. En algemene spelregels al helemaal niet.

In het ene dorp was het bijvoorbeeld toegestaan de bal te vangen en daarna een sprint te trekken, waar ergens anders alleen de voet gebruikt mocht worden. Een gebrek aan eenheid dus, wat op zich geen probleem is. Tot het moment aanbreekt dat wedstrijden regionale grenzen overschrijden, want dan is duidelijkheid over de regels heel belangrijk.

"Hoezo mag dit niet? Bij mij in het dorp anders wel."

"Maar toevallig ben je nu in mijn dorp en dus speel je maar volgens onze regels."

Zulke discussies eindigen heel snel in vechten. In 1863 kwamen de Engelse clubs bij elkaar om een einde te maken aan de verwarring. Meteen werd besloten de Football Association op te richten, waarna iedereen ruzie kreeg en naar huis ging.

Twee weken later probeerde de FA het opnieuw. Nieuwe problemen: de rugbyers eisten het recht om de bal in de hand te nemen, maar dat wilden de voetballers niet. Daarom sloeg ieder zijn eigen weg in met de FA en de Rugby Union: voetbal en rugby waren nu twee verschillende sporten geworden.

Anders gezegd: het is de schuld van de inworp dat deze twee sporten vechtend uit elkaar zijn gegaan.

'Het is een speler niet toegestaan met de bal in de handen te lopen', gebood de eerste versie van de reglementen van de voetballers in december 1863. Ook werd verboden te schoppen naar een andere speler. Maar uiteindelijk bleef de inworp toch gehandhaafd - nota bene het twistpunt van rugby en voetbal.

Denk voortaan in eerbied aan deze strijd uit 1863 als je tijdens een voetbalwedstrijd de bal in de nek legt voor een inworp. Er zit meer geschiedenis aan dan je waarschijnlijk dacht.