In de honderd jaar dat het Nederlands Elftal bestaat deze maand, is minstens één international bedreigd met ontvoering. In 1974 werden maatregelen genomen om te voorkomen dat Johan Cruijff of zijn familie werd gekidnapt. Op het WK 1974 waren drie bommeldingen tegen Oranje.

Begin 1974 werd duidelijk dat Cruijff misschien gevaar liep op het Wereldkampioenschap Voetbal later dat jaar. Daarom schreef de KNVB in januari 1974 een brief naar de Duitse Voetbalbond DFB.

Op dat WK kreeg behalve Nederland ook Chili veel beveiliging, sinds Pinochet daar de macht had overgenomen. Dat had internationaal veel verzet opgeroepen. Nederland werd extra bewaakt, omdat de Arabische wereld boos was op de pro-Israëlische houding van Den Haag.

Dat verklaart de tekst van Henk Burgwal van de KNVB in die brief aan collega Hermann Neuberger van de DFB: ‘Zoals je weet, zijn wij niet zulke goede vrienden met de Arabieren. Om een voorbeeld te geven: een ontvoering van één van de kinderen van Cruijff zou mogelijk zijn.’

Drie maanden later werd een speciaal comité samengesteld, dat de Nederlandse ploeg moest beschermen. Aan het hoofd stond de 62-jarige Dr. Otto Rückert, een gepensioneerd politiecommissaris en al jarenlang voorzitter van de strafcommissie van de DFB. Hans-Jörg Nitze werd belast met de taak om de Nederlandse ploeg te bewaken als civiel politieagent.

‘Het zou kunnen voorkomen,’ schreef de KNVB in een intern rondschrijven op 20 april 1974, ‘dat hij bepaalde activiteiten van het Nederlands Elftal zou kunnen verbieden of adviseren het een en ander niet te doen.’ Supervisor Rinus Michels ontving op 25 april de opdracht zo snel mogelijk bekend te maken welk hotel zou worden betrokken en hoe het reisschema zou zijn. Elke wijziging van het draaiboek moest meteen worden gemeld. De KNVB motiveerde deze maatregelen als volgt: ‘De Duitse gastheren -bij herhaling sprekende over de ramp in het Olympisch Dorp - wensen geen enkel risico meer te nemen.’

Oranje is vanuit de optiek van veiligheid het WK van 1974 ongeschonden doorgekomen, wat mede veroorzaakt zal zijn door alle getroffen voorzieningen. De KNVB was dan ook uiterst tevreden in een ronkend evaluatierapport dat na afloop verscheen. ‘Er zijn drie bommeldingen binnengekomen,’ meldt het rapport. Maar die werden niet echt serieus genomen: ‘De spelers zijn hier niet van op de hoogte gesteld.’

Op 30 april viert het Nederlands Elftal zijn honderdjarig bestaan.