Een speciaal computersysteem moet de Grieken komende zomer helpen bij het stroomlijnen van het verkeer in Athene. Indien nodig kan het worden ingezet tijdens aardbevingen, overstromingen en bosbranden. Maar ook tijdens het normale dagelijkse verkeer moet het functioneel zijn. Het programma heeft ruim 250 miljoen euro gekost.

Door het systeem worden politie, de kustbewaking, de brandweer en het leger aan elkaar gekoppeld. Daarmee wordt de informatiestroom aanzienlijk verbeterd in het land waar ambtelijke verkokering meer aanwezig is dan zee en zon. De installatie van het programma komt door de naderende Spelen, maar zal daarna blijven bestaan.