De Griekse hoerenbond KEGE waarschuwt alle Olympische geilneven voor de illegale prostitutie. Op een persconferntie deze week zei de voorzitsterdat door de strenge bordeelregels tijdens de Spelen veel vrouwen illegaalin de prostitutie gaan, die door de plaatselijke mafia wordt misbruikt.Hoerenlopen is sinds 1999 legaal in Athene, maar de burgemeester wil ditin augustus beperken. "Erg onverstandig", zegt de hoerenbond.

In een straal van 200 meter rond scholen en kerken mogen geen bordelenzijn tijdens de Spelen, luidt de oekaze van het stadsbestuur. Met zoveelvan die gebouwen hier, kan alleen maar gewerkt worden op de bodem van dezee. Om toch aan de kost te komen, zegt de KEGE, gaan veel vrouwenillegaal op straat werken. En dat is onveilig voor de bezoekers envrouwen. In Griekenland zijn 60.000 hoeren, van wie 7.000 geregistreerd.

Trouwens: de grootste bloottenten van Athene liggen naast het HiltonHotel. En wie zit daar tijdens de Spelen? Het IOC! Het zal dus wel nietzo’n vaart lopen met veel dan die mannetjes zo ver van huis.