"De hoeveelste is het eigenlijk vandaag?", vroeg ik gisteren aan mijnbijna-naamgenoot Jorrit Brenninkmeijer, terwijl ik een sigaret probeerdeaan te steken met het Olympisch Vuur. "De twaalfde", zei hij, terwijl iktoch maar een aansteker pakte, omdat twee agenten met kogelvrij vestdoortastend op me af kwamen. "Dan is het morgen precies drie maanden vooraanvang van de Spelen!" juichte ik en wierp mijn armen in de rug. Let theGames begin!

We stonden voor het oude Olympische Stadion, dat in 1896 werd gebruikt.Dit jaar is daar onder meer de finish van de marathon. De route van dierace is, zoals ik al eerder schreef, grotendeels af. Door de hele stadwordt gewerkt, alhoewel het meeste buiten mijn zicht, omdat er veel ‘snachts gebeurt. Het dak wordt eindelijk op het Olympisch Stadion geschovenen zal in juli er helemaal op moeten liggen.

Bezoekers

Toch bespringen de Olympische Spelen de bezoekers niet van alle kanten, inieder geval nu nog niet. Het is wel te zien dat ze eraan komen, maar zeworden niet uitgemolken, zoals een Amerikaanse stad ongetwijfeld zou doen.Denis Oswald van het IOC is na een bezoek van drie dagen weer weg en zeivertrouwen te hebben. Dat zei een dag eerder (dinsdag) zijn collega Elsvan Breda-Vriesman me ook al door de telefoon. Komende week is in Lausanne weereen vergadering van het IOC.

Verkeerschaos

Tijdens mijn gesprekken met Nederlandse journalisten in deze stad ving ikeveneens dat vertrouwen op. Ze gaven natuurlijk toe dat er nog heel veelis te doen, en dat ze hier veel te laat zijn begonnen, maar dat het weleens een heel mooi evenement kan worden. Niet zo gesmeerd als in Sydney in, maar wel apart. En wat de verkeerschaos betreft? "Die heb ik opSydney na op alle Spelen meegemaakt, die ik heb bezocht", aldus eenNRC-collega.

‘Va doume’ zeggen ze in het Grieks of "We zullen het wel zien." Nog maardrie maandjes slapen!