Athene mobiliseert 70.000 ordehandhavers tijdens de Olympische Spelen. Datzijn er 20.000 meer dan tot nu toe bekend was. Dat heeft de Griekseminister van Veiligheid, Yiorgos Voulgarakis, bekend gemaakt.

In depraktijk komt dat erop neer dat er per sporter zeven veiligheidsagentenzijn. Dit gaat meer dan een miljard euro kosten, en is daarmee het eersteOlympische record dat dit jaar is gebroken.

Mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de privacy ernstig aangetast gaatworden. De grootse Griekse vakbond GSEE, die is te vergelijken met de FNV,zegt dat ze het niet pikt als de duizenden veiligheidscamera’s na afloopvan de Spelen blijven hangen.

Nederlandse journalisten in Athene denkenoverigens niet dat die zullen worden weggehaald, zeiden ze me tussen tweehappen van een lekker bord eten op een schaduwrijke plek. "Dat zie je overde hele wereld: eerst een reden verzinnen om ze op te hangen, om ze nooitmeer weg te halen."