Nog deze maand hangen stakingen in de lucht van mensen die werken in de Atheense hotels en bij veiligheidsdiensten. Er wordt zelfs met actiestijdens de Spelen zelf gedreigd. Reden hiervoor is een te laag loon,zeggen ze.

In de ‚Athens News’ formuleerde een activist het heel treffend:"Een hotelkamer in de zomer kost ongeveer net zoveel als wij verdienen permaand." Veiligheidsagenten zijn boos, omdat veel risico’s lopen tijdens deSpelen. "We lopen het meeste gevaar gedood te worden en dat willen we inhet loon terugzien."

Deze dreigementen zijn onderdeel van een onderhandelingsspel, dat absoluutniet typisch Grieks is. Het gebeurt altijd in de aanloop naar dit soortevenementen toe, omdat extra druk uitgeoefend kan worden. Zelfs in hetmatte Nederland zagen we dit gebeuren in de aanloop naar Euro 2000. Als ertoch iets gaat gebeuren, leest u het hier natuurlijk wel.