Iemand die tijdens de komende Olympische Spelen zegt dat de Atheenseveiligheidsdiensten op scherp staan, valt in dezelfde categorie als Noach,die op de ochtend van de Zondvloed tussen neus en lippen zegt dat er eenbuitje in de lucht hangt. Afgelopen maandag (10 mei) was bij deAmerikaanse ambassade een miniscule demonstratie, met daarbij een muur vanpolitiebussen van zo’n honderd meter lang.

Tussen de vijftig en honderd mensen protesteerden tegen de mishandelingvan Irakeze gevangenen. Ze droegen een megafoon, een trommel en kleren. Deagenten hadden zo’n vijftien bussen, gevechtskleding, een waterkanon enbarricades. Tussen de twee groepen in raasde het verkeer en sliep eenhond. Enerzijds is de bewaking begrijpelijk, omdat de Grieken weinigophebben met de Amerikanen.

De eerste keer dat de Amerikanen napalmgebruikten, was namelijk niet in Vietnam, maar van 1947 tot en met 1949 inGriekenland tijdens de burgeroorlog. Toch oogde het arsenaal potsierlijk.

"We moeten inderdaad niet overdrijven", zei een Griekse vakbondsbestuurderme eerder die dag nog. "Hoe verschrikkelijk een aanslag ook is, we kunnentoch maar tot op zekere hoogte alles beschermen. Het Pentagon is toch ookaangevallen? We moeten ons bewust blijven van wat we doen."

En wat hij daarmee bedoelde zag ik diezelfde avond nog. Ik snap steedsbeter hoe het er hier in augustus uit zal zien.