Binnen enkele maanden tijd is de weg tussen Athene en Marathon aanzienlijkverbeterd. Dat moet Denis Oswald van het IOC goed doen. Deze week, vanafmaandag 10 mei, brengt hij een laatste bezoek aan Athene voor deOlympische Spelen beginnen. Bij deze kan ik hem en het Nederlandse IOC-lidEls van Breda - Vriesman, ook in de IOC-delegatie deze week, al tevredenstellen. Er is dus wel degelijk goed nieuws vanuit Athene. Je moet hetalleen willen zien.

Zowel in maart als dit weekend (9 mei) heb ik de weg tussen Athene enMarathon bekeken, waarover de Olympische marathon zal zijn. Wat toen nogeen kilometerslange stortplaats van puin en plastic was, is nu grotendeelseen asfaltweg geworden. Het is nog lang niet af, omdat op veel plekken nogniet eens riolering ligt, maar het tempo waarin alles is veranderd, heeftme verrast. Daarom zou het me niet verbazen als de marathon over een wegzal komen, zoals grotendeels was bedacht.

Ook is in de plaats Marathon bijna het museum over de geschiedenis van demarathon af. Dat stond enkele maanden geleden nog treurig te zijn in eenenorme hoop steen. Alhoewel het hek dit weekend niet open wilde, kon iktoch zien dat het gebouw bijna af is.

Daarom via Nu.nl alvast goed nieuws voor het IOC. Het enige waarover ik mezorgen maak is de schoenen van de marathonlopers, die in augustus ruimveertig kilometer lang zullen worden geteisterd door het kokende enzuigende asfalt. Maar daar kunnen de Grieken niets aan doen.