Over het Olympisch Vuur, dat op 23 juni Amsterdam aandoet, heersen tot in de hoogste kringen hardnekkige misverstanden. Zowel het ANP als deAmsterdamse sportwethouder Hester Maij denken namelijk dat het voor deeerste keer sinds 1928 is dat dit weer in Amsterdam is. In dat jaar warende Spelen in Nederland. En zelfs de officiële sponsor Samsung probeert ditzichzelf en ons wijs te maken. Geloof ze niet, geloof mij. Het vuur was ook al in 1996 in Amsterdam.

In 1996 was het voor de Spelen die toen in Atlanta werden gehouden. Onderandere Yvonne van Gennip liep toen met dat vuur door Amsterdam. DiezelfdeVan Gennip zit nu trouwens in de organisatie voor de loop van de 23e juni.Wat er die dag gaat gebeuren, wordt op deze site natuurlijk tot in detailbijgehouden. Zonder misverstanden.