In Delphi zijn donderdag de klassieke Pytische Spelen herdacht, die netals de Olympische Spelen een religieus karakter hadden. Dat gebeurde inhet 2.500 jaar oude stadion bij het Orakel, waar die Spelen vroeger werdengehouden. Waar in Olympia Zeus centraal stond, was dat Apollo in Delphi.Ook dit festival vond elke vier jaar plaats en was zeer belangrijk voor deoude Grieken.

Enkele tientallen jongeren vertelden verhalen in traditionele kledij.Verder was er dans en sport. Enkele honderden belangstellenden zaten inhet stadion, waar normaal gesproken niemand op de tribunes mag zitten.