Van de vijf beloofde, nieuwe electriciteitscentrales in de regio Athenezullen er deze zomer twee op beperkte schaal worden ingezet. Er zijnproblemen ontstaan met de bouw door menselijke fouten en protesten vanomwonenden. Die zijn bang dat electromagnetische golven invloed hebben ophun leven.

Vorig jaar leidde de protesten zelfs tot rellen. En er is nog steeds eenlokale burgemeester die weigert medewerking te verlenen aan de bouw vaneen centrale. De andere drie zijn wel gereed in augustus.

De nieuwe centrals zijn nodig om aan de verwachte vraag aan elektriciteitte voldoen. Er wordt rekening gehouden met een recordomzet in Athenetijdens de Spelen. "We hebben een serieus probleem als de centrales nietop tijd gereed zijn", zei een woordvoerder van de Griekseelektriciteitsmaatschappij.