De Olympische Spelen gaan meer kosten dan de beoogde 4,6 miljard euro. Dat heeft de Griekse premier Karamanlis gezegd. Hij wil niet zeggen met hoeveel het budget overschreden wordt. In regeringskringen wordt echter gesproken over bepaalde projecten, die soms vijftig procent duurder uitvallen dan verwacht. Vermoed wordt dat er in totaal ruim één miljard euro extra nodig is. Dit extra geld komt onder meer door te bezuinigen op de nationale defensie.

Minister Souflias van Publieke Werken zei dat alleen al op zijn departement veertig procent meer is uitgegeven voor de Spelen dan was begroot: 2,2 miljard euro in plaats van de bedachte 1,6 miljard. Ondanks dit slechte nieuws verzekert Karamanlis dat de Spelen zullen doorgaan als gepland en dat er hier geen noodbezuinigingen zullen komen. (Zaterdag 24 april 2004, 10.45 uur)