Tuchtcommissie KNVB slaat plank mis

De KNVB vindt het niet erg dat voetbalclubs aan andere voetbalclubs aanmoedigingspremies uitlooft om er zelf beter van te worden. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB in een zaak die AZ had aangespannen.

Dit omdat Ajax op de laatste speeldag van vorig seizoen aan spelers van Excelsior - de tegenstander van AZ - een premie zou hebben uitgeloofd. De premie zou uitgekeerd zijn als Excelsior gewonnen zou hebben én Ajax landskampioen zou zijn geworden (het eerste gebeurde, het laatste niet). Sportadvocaat Eric Vilé vindt de uitspraak van de tuchtcommissie "kinderlijk en onjuist".

De tuchtcommissie had twee argumenten om het uitloven van overwinningspremies aan andere clubs niet strafbaar te stellen. Ten eerste omdat van spelers verwacht mag worden dat zij altijd hun best doen. Daarnaast is een eventuele bepaling die het uitloven van premies verbiedt volgens de tuchtcommissie niet te controleren.

In een juridische column op de site van Sport Knowhow XL laat de bekende sportadvocaat Eric Vilé - voorheen nota bene voorzitter van de sectie Betaald Voetbal van de KNVB - weinig heel van de uitspraak en de argumenten van de tuchtcommissie.

Onjuist

Hij noemt ze 'kinderlijk' en 'onjuist'. Hij schrijft onder meer: "Nergens is voorgeschreven dat van spelers verwacht wordt dat zij altijd hun uiterste best doen. In de praktijk is dat ook niet het geval, en kan dit evenmin worden verwacht. Er zijn diverse momenten in de loop van het voetbalseizoen (tijdens de competitie of bekerwedstrijden) dat spelers - in overleg met de club- er belang bij hebben om zich te sparen.

Dit is bijvoorbeeld het geval indien kort na een wedstrijd een voor de club in nationaal of internationaal verband zeer belangrijke of beslissende wedstrijd volgt." Vilé vindt het merkwaardig dat de KNVB ervan uitgaat dat iedere speler altijd zich tot het uiterste inspant en dat geld op geen enkel moment voor geen enkele speler een extra stimulans zou zijn.

Verder merkt Vilé op dat als aanmoedigingspremies aan spelers toegestaan zijn, deze ook uitgekeerd kunnen worden aan bijvoorbeeld trainers of clubartsen. Daardoor zouden bepaalde spelers wel of niet kunnen worden opgesteld, al dan niet op basis van - zogenaamde - medische rapportages.

Vooronderzoek

Het tweede argument van de commissie - dat een verbod op aanmoedigingspremies niet gehandhaafd kan worden omdat controle daarop niet uit te voeren is - noemt Vilé onjuist. Hij schrijft in zijn column onder meer: "Voordat de zaak door de Tuchtcommissie van de KNVB wordt behandeld, is een vooronderzoek door de aanklager mogelijk. Door de aanklager kunnen getuigen worden gehoord.

Bovendien kunnen op de zitting van de Tuchtcommissie getuigen worden gehoord." Volgens Vilé is een verbod op aanmoedigingspremies even gemakkelijk of moeilijk te handhaven als andere overtredingen die de belangen van het Betaald Voetbal schaden. Vilé merkt tot slot op dat de Belgische voetbalbond het wél ongepast en ethisch niet verantwoord vindt als clubs aan andere clubs aanmoedigingspremies betalen en het daarom strafbaar stelt.

Klik hier voor de volledige column van Eric Vilé.

Tip de redactie