We kunnen trots zijn op NOC*NSF. Exact een jaar voor Beijing 2008, publiceerde het een statement waar andere Olympische Comités van kunnen leren. Vandaag waarschuwt het Brits Olympische Comité namelijk dat ‘zijn’ atleten zich niet mogen bemoeien met protesten rond de Spelen. NOC*NSF daarentegen ziet dat als eigen verantwoordelijkheid.

In het statement, dat werd uitgegeven omdat we precies een jaar voor aanvang van Beijing 2008 zitten, staat:

‘NOC*NSF is zich bewust van wat er buiten de sport speelt en verwelkomt maatschappelijke discussie over China. NOC*NSF participeert zelf in de discussie waar het gaat over sport, de voorbereiding op de Spelen en onze uitzending. Over wat er gebeurt op het veld, in de hal, op de weg, in de bak, op de baan of in het bad.

Er zullen sporters, coaches en bestuurders zijn die zich individueel uitlaten over China. Dat doen zij dan op persoonlijke titel en vanuit hun eigen maatschappelijke betrokkenheid.’

Groot-Brittannië

Simon Clegg is van het Brits Olympisch Comité BOC. Ook hij spreekt over de Spelen, die over een jaar in China zijn. Hij zit op één lijn met NOC*NSF als hij zegt dat het BOC zich niet zal aansluiten bij maatschappelijke acties, die zich richten op – en vooral tegen – China. “Wij zullen niet zwichten onder de druk van mensenrechtengroeperingen of politici.” Oproepen voor een boycot zullen daarom aan het BOC voorbij gaan, omdat dit een a-politieke organisatie is.

Zoals NOC*NSF dus zei: ‘NOC*NSF participeert zelf in de discussie waar het gaat over sport, de voorbereiding op de Spelen en onze uitzending. Over wat er gebeurt op het veld, in de hal, op de weg, in de bak, op de baan of in het bad.’

Maar Clegg is aanzienlijk minder soepel als het gaat om de individuele sporters: elke Britse Olympiër, die zich aansluit bij een maatschappelijk protest voor bijvoorbeeld een onafhankelijk Tibet zal onmiddellijk uit de ploeg worden verwijderd. En daarin verschilt het BOC dus wél van NOC*NSF: ‘Er zullen sporters, coaches en bestuurders zijn die zich individueel uitlaten over China. Dat doen zij dan op persoonlijke titel en vanuit hun eigen maatschappelijke betrokkenheid.’

Hoe dan ook: in het contract – 32 pagina’s lang! – dat de Britse Olympiërs aangaan met het BOC zal dus staan dat ze hun bek moeten houden over zaken als mensenrechten en Tibet.

Australië

Vorige week zei het Australische Olympische Comité trouwens hetzelfde over zijn sporters. Na ophef hierover, en protest vanuit de Australische sportwereld, wordt nu ontkend dat het allemaal zo scherp zal zijn. In de verklaring die alle atleten moeten ondertekenen, zal niet staan dat ze een verbod hebben op maatschappelijke uitspraken. Eens kijken wat er de komende week in Groot-Brittannië gaat gebeuren.

En wat we natuurlijk ook nog moeten afwachten is of NOC*NSF in zijn contract met de Olympiërs de bepaling zal opnemen dat, zoals in het statement staat, de sporters als individu zich mogen uitlaten over maatschappelijke zaken. Als dat gebeurt, kunnen we echt trots zijn.