Feyenoord bestaat uit kantoorklerken, kroegbazen en kampioenen. Omdat de club nu bijna een eeuw oud is – gefeliciteerd! – is het tijd voor de koninklijke eretitel. Ik heb daarom een brief geschreven aan de koningin.

Beste mevrouw Beatrix,

Op 19 juli 1908 vond in Rotterdam-Zuid een belangrijke historische gebeurtenis plaats: de oprichting van de club, die nu Feyenoord heet. Want de jongens van toen hadden eerst nog een andere naam: Wilhelmina.

Is dat niet leuk, mevrouw Beatrix? De voorloper van Feyenoord was nota bene vernoemd naar uw oma. Alleen dat is al reden genoeg om ze in Rotterdam de koninklijke eretitel te geven. Maar er is nog veel meer om die stap te nemen.

In die honderd jaren die daarna zijn gevolgd, bezochten al uw familieleden graag de wedstrijden van Feyenoord. Prins Hendrik – uw opa – was in de jaren dertig van de vorige eeuw vaste bezoeker van de zogenaamde Bloedtransfusiewedstrijden tussen Sparta en Feyenoord. Het geld dat hier werd opgehaald ging naar het Rode Kruis. Toen hij in 1934 stierf, nam uw moeder, koningin Juliana, zijn rol over. In 1939 was er zelfs intensief telegramverkeer tussen Feyenoord en uw familie.

Vanuit Rotterdam werd toen een bedankje gestuurd naar uw moeder vanwege haar aanwezigheid bij de Bloedtransfusiewedstrijd. En dit is wat de hofhouding als antwoord opstuurde: ‘H.K.H. Prinses Juliana draagt mij op u Haren welgemeende dank over te brengen voor uw gewaardeerd telegram ter gelegenheid van de voetbalwedstrijd bloedtransfusiedienst en u te verzoeken aan alle medewerkenden hoogstdezelver grote erkentelijkheid te betuigen.’

Rotterdam rouwt

Maar ook als uw familie in slechte omstandigheden verkeerde, stond Feyenoord vooraan voor steun. Zoals gezegd overleed uw opa in 1934, waarna de complete voorpagina van clubblad De Feyenoorder in zwart was opgemaakt. Het blad rouwde hardop: ‘Feyenoord is bij voetbalwedstrijden ten bate van het Rode Kruis meermalen met de Prins in aanraking geweest en vooral hebben Bestuur en spelers van het eerste elftal weten te ervaren welk een hartelijke, goede en bovenal eenvoudige persoonlijkheid Z.K.H. was.’ Net als uw grootvader dat deed, zo voegden de Rotterdammers hieraan toe, wilde de club zijn maatschappelijke betrokkenheid blijven tonen.

En 1934 was al zo’n slecht jaar voor uw familie, omdat in maart koningin Emma ook was overleden. Feyenoord schreef daarop in een commentaar dat ‘innige deelneming werd betuigd in de droefheid van het Koninklijk Huis en geheel het land’.

Een nieuw prinsesje!

Beste mevrouw Beatrix, weet u eigenlijk hoe blij Feyenoord was, toen u werd geboren? Het clubblad juichte: ‘Prinsesje Beatrix. Klinkt dat niet als muziek in de oren?’

In Feyenoord heerst dan wel Koning Voetbal, maar het heeft altijd goede betrekkingen met uw koninkrijk onderhouden. Op 19 juli 2009 kunt u deze club daarvoor belonen met de koninklijke eretitel. En er zijn nog veel meer goede redenen om dit te doen.

Centen voor Rotterdam

Eind jaren zestig van de vorige eeuw was Feyenoord op zijn hoogtepunt, zoals u wel zult weten. Behalve dat Nederland een groot sportief succes had met de eerste Europa Cup 1, gebeurde er nog iets in de havenstad. Ze zullen het zich daar waarschijnlijk niet realiseren, maar de gemeente werd slapend rijk van die Feyenoord-gasten.

Feyenoord betaalde toen als iedereen de vermakelijkheidsbelasting: per verkocht toegangskaartje moest een deel worden afgestaan aan de gemeente. Vóór de opening van de Kuip in 1937 leverden sportwedstrijden zo weinig op dat de gemeente dit boekte onder het kopje ‘Variété’. Maar vanaf 1938 kreeg sport zijn eigen post op de gemeentebegroting – dankzij Feyenoord dus!

Vanaf 1965 was de Rotterdamse schatkist te klein om alle centen op te slaan, die via Feyenoord werden verdiend. Tussen 1967 en 1977 was zestig (!) procent van alle gemeentelijke sportinkomsten ontvangen via de club uit Zuid. En in het absolute topjaar 1969-1970 was dit zelfs meer dan negentig procent!

Feyenoord, beste mevrouw Beatrix, is als de gasbel van Slochteren: het is er gewoon en de staat wordt er rijk van. Daar mag toch wel eens een bedankje tegenover staan?

En dat is heel simpel: op 19 juli 2008 bestaat Feyenoord dus honderd jaar. Het eeuwfeest kan door u extra worden opgeluisterd door te besluiten dat we vanaf dan spreken van het Koninklijke Feyenoord.

Voor nadere toelichting ben ik altijd bereikbaar,

Met sportieve groeten,

Jurryt van de Vooren,

sporthistoricus te Amsterdam.