RIJSWIJK - Koningin Juliana en prins Bernhard krijgen in 1947 hun vierde dochter, Marijke. Marijke, die zich later Christina zal laten noemen, blijkt een ernstige oogafwijking te hebben. De ouders consulteren, op initiatief van Bernhard, de gebedsgenezeres Greet Hofmans in de hoop op een wonderbaarlijke genezing.

Juliana bouwt een intensieve persoonlijke relatie op met Greet Hofmans. Haar invloed op Juliana wordt echter zo groot dat er spanningen ontstaan in het huwelijk met Bernhard. Hofmans geeft Bernhard er de schuld van dat Marijke niet geneest. Alleen met het vertrouwen van beide ouders zou volgens haar genezing mogelijk zijn.

Politieke invloed

Hofmans heeft ook politieke invloed op de koningin. De relatie met een aantal ministers raakt erdoor bekoeld. Eerste-Kamerlid Martina Tjeenk Willink (PvdA), die Juliana nog uit haar Leidse studietijd kent, belegt samen met Tweede-Kamerlid jonkvrouw Wttewaall van Stoetwegen (CHU) een bijeenkomst van vrouwelijke parlementariërs om een oplossing te bedenken voor de crisis aan het hof.

Besloten wordt dat Tjeenk Willink met Juliana zal gaan praten. Juliana blijft echter ongevoelig voor haar argumenten en raadt haar aan zelf met Hofmans te praten. Dat gebeurt, maar het enige resultaat van dit langdurige gesprek was volgens Tjeenk Willink "een barstende koppijn".

Huwelijk in slecht weer

Het huwelijk van Juliana en Bernhard dreigt op de klippen te lopen. Bernhard verbergt zijn onvrede niet. Als in juni 1956 het Duitse weekblad Der Spiegel en de Britse Daily Express over de kwestie-Hofmans publiceren, vindt minister-president Drees het tijd om in te grijpen.

Drees nam het zijn minister van Buitenlandse Zaken, mr. J.W. Beyen, zeer kwalijk dat deze met de buitenlandse pers over de spanningen aan het Nederlandse hof had gesproken. Beyen, die al jaren bevriend was met de prins, kreeg van Drees een verbod om nog met buitenlandse journalisten te spreken.

Wijze mannen

Drees en Juliana werden het eens over de instelling van een commissie van drie wijze mannen, die volgens het officiële communiqué zou onderzoeken "onder welke omstandigheden men het in den vreemde toelaatbaar heeft geoordeeld in het openbaar ons gezinsleven en de verhouding in onze naaste omgeving te belichten".

Na ruim een maand bracht de commissie van drie, bestaande uit minister Beel, oud-premier Gerbrandy en jonkheer mr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (topambtenaar bij de NAVO), verslag uit. De inhoud van het rapport werd nooit openbaar, maar Greet Hofmans zette daarna geen voet meer in het paleis, een deel van de hofhouding kreeg ontslag en enkele jaren later vierden Juliana en Bernhard op grootse wijze hun zilveren huwelijk.