Het aantal meldingen over vuurwerkoverlast is in de aanloop naar de jaarwisseling in meerdere grote steden kleiner dan in diezelfde periode in voorgaande jaren, melden politiekorpsen en gemeenten aan NU.nl. In Tilburg en Breda is juist een (forse) stijging te zien.

Zo meldt Breda een stijging van 40 procent tot bijna 3.000 meldingen. Zoals gebruikelijk trokken inwoners die last hadden van vuurwerk veruit het vaakst aan de bel bij de gemeente: de politie ontving 'slechts' 436 meldingen. "We hebben inwoners gevraagd om vuurwerkoverlast actiever te melden", aldus een gemeentewoordvoerder.

In Tilburg verzevenvoudigde het aantal vuurwerkoverlastmeldingen bij de gemeente naar bijna 1.300. De oorzaak van de forse toename wordt onderzocht, want in de voorgaande drie jaar waren er in totaal nog geen 300 meldingen.

De stad gebruikt wél een relatief nieuwe app waarmee overlast aangekaart kan worden, maar zette dat systeem ook al in tijdens de jaarwisseling van vorig jaar. Een verklaring voor de stijging is er dus nog niet.

De gemeente Nijmegen signaleert een bescheiden stijging van enkele tientallen meldingen. In Rotterdam had de gemeente geen cijfers paraat, maar steeg het aantal meldingen bij de politie wél met zo'n 400 tot 1.728. Agenten vermoeden dat de overlast in de stad toeneemt doordat steeds meer mensen gemakkelijk zwaar (illegaal) vuurwerk kunnen kopen. "Mensen zitten in de coronapandemie, maar willen toch iets doen."

Deze klachten ontvingen autoriteiten vaak:

  • Geluidsoverlast door vuurwerk
  • Afsteken van vuurwerk op een plek waar dat niet mag
  • Verdenking dat iemand illegaal vuurwerk bezit
  • Illegaal verhandelen van vuurwerk

Utrecht, Amsterdam, Groningen en Eindhoven ontvangen minder meldingen

Utrecht, Amsterdam, Groningen en Eindhoven signaleerden een daling van het aantal meldingen over vuurwerkoverlast, vertellen gemeentewoordvoerders. In de hoofdstad kwamen tot dusver bijna 400 meldingen over vuurwerkoverlast binnen. Dat zijn er ruim 1.250 minder dan in voorgaande jaren. "Maar de piek moet nog komen", stipt een woordvoerder aan.

De politie in de hoofdstad ziet de vuurwerkcijfers echter ook niet stijgen. In december moesten agenten 350 keer uitrukken na een melding over vuurwerkoverlast en die cijfers zijn volgens het korps vergelijkbaar met die van voorgaande jaren.

In Utrecht kwamen dit jaar tot dusver 3.731 meldingen bij de gemeente binnen, ruim 40 procent minder dan een jaar eerder. In december ging het tot dusver om 1.180 boze inwoners. Dat aantal zal vermoedelijk nog stijgen. In de afgelopen twee jaar ging het gemiddeld om zo'n 2.500 meldingen.

In Eindhoven is er sprake van een kwart minder meldingen bij de gemeente (1.500), maar nam het aantal meldingen bij de politie "met enkele tientallen" toe. Dat leidt onder de streep tot een kleine daling. In Almere lijkt vuurwerkoverlast überhaupt geen probleem: in twee jaar tijd ontving de gemeente maar zo'n 30 meldingen.

De steden weten niet waarom het aantal meldingen over vuurwerkoverlast terugloopt. Mogelijk zijn er 'gewoon' minder problemen doordat er voor het tweede jaar op rij een vuurwerkverbod van kracht is, maar het zou ook kunnen dat inwoners minder snel aan de bel trekken.

Zo is onze vuurwerktraditie ontstaan
211
Zo is onze vuurwerktraditie ontstaan

NU.nl maakte een rondgang langs de tien grootste gemeenten van Nederland en de politiekorpsen die in die regio actief zijn. Vrijwel alle gemeenten konden cijfers overhandigen, maar dat gold niet voor alle politie-eenheden. Het grootste deel van alle meldingen wordt echter door gemeenten verwerkt en daardoor kan alsnog een betrouwbaar beeld in de aanloop naar de jaarwisseling worden geschetst.