De Nationale Politie waarschuwt dat het handhaven van de openbare orde tijdens de jaarwisseling een stuk lastiger is geworden door de lappendeken aan regels die gemeenten hebben afgekondigd. Dat schrijft korpschef Erik Akerboom in een brief aan de Tweede Kamer.

De jaarwisseling geldt in Nederland als het gevaarlijkste moment van het jaar. Het afsteken van vuurwerk leidt jaarlijks tot miljoenen euro's aan schade. Ook vallen er honderden slachtoffers en worden op grote schaal agenten en hulpverleners aangevallen.

De Nationale Politie, alle artsenorganisaties en de Onderzoeksraad voor Veiligheid pleiten al jaren voor een algemeen verbod op knalvuurwerk en pijlen.

Maar de politiek heeft hier vooralsnog geen gehoor aan gegeven. Wel mogen gemeenten zelf bepalingen over vuurwerkverboden en vuurwerkvrije zones instellen.

'Onoverzichtelijke situaties niet te handhaven'

"Dit leidt tot een onoverzichtelijke situatie, als het gaat om het handhaven van de openbare orde", stelt Ruud Verkuylen van de Nationale Politie in het NOS Radio 1 Journaal."We juichen het toe dat gemeenten met veel initiatieven komen om de jaarwisseling veiliger te maken."

Maar deze wirwar aan regels maakt het voor de agenten ook heel lastig om te weten waar ze welke regels moeten handhaven. "Wij bereiden ons vanaf de zomer al voor op de jaarwisseling", stelt Verkuylen. "Maar er zijn zoveel onbekende factoren nu waar we geen rekening mee kunnen houden."

Politie vreest 'vuurwerktoerisme' naar andere steden

Bovendien vreest de politie dat vuurwerkfans uit gemeenten waar een verbod geldt naar buursteden trekken waar zij wél mogen knallen. "Dat soort vuurwerktoerisme valt niet uit te sluiten", legt de zegsman uit. "De jaarwisseling is voor agenten en hulpverleners sowieso een van de meest risicovolle avonden van het jaar. We kunnen niet goed anticiperen op allerlei verrassingen."

Het verbod op zogenoemd F3-vuurwerk dat het kabinet heeft voorgesteld, helpt de politie overigens niet, beklemtoont Verkuylen. "Wij zijn voor een verbod op vuurwerk dat naar hulpverleners en politiemensen wordt gegooid en afgeschoten. Dit is een verbod op Chinese rollen. Het is heel lastig om die naar agenten te gooien."

De Tweede Kamer praat woensdag over de jaarwisseling.