Meer dan de helft van de Nederlanders koopt dit jaar geen vuurwerk. Toch voelt ook een meerderheid van de Nederlanders er niks voor om een algeheel verbod in te stellen op het afsteken van vuurwerk.

Uit een representatief onderzoek van NUpanel waaraan meer dan 7.500 mensen deelnamen, is gebleken dat 41 procent van de Nederlanders voor een algeheel verbod op het afsteken van het vuurwerk is. Een kleine meerderheid van 47 procent van de mensen vindt dat een algeheel verbod op vuurwerk te ver gaat.

12 procent heeft geen mening over het instellen van een verbod op bepaald vuurwerk, waar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid vorig jaar bijvoorbeeld over adviseerde

Uit het onderzoek blijkt verder dat 50 procent van de ondervraagden dit jaar zeker geen vuurwerk zal kopen. Ongeveer 8 procent van de Nederlanders zegt daarnaast dat het onwaarschijnlijk is dat ze vuurwerk aan zullen schaffen. 

Tegenover de mensen die zeggen dat ze geen vuurwerk kopen staat een groep van 31 procent van de Nederlanders die wel vuurwerk aanschaft. 9 procent is daarnaast nog aan het overwegen over te gaan tot de aankoop van vuurwerk.

Voor hoeveel slachtoffers zorgen de legale pijlen en rotjes?
77
Voor hoeveel slachtoffers zorgen de legale pijlen en rotjes?

Bestedingen voor vuurwerk lopen sterk uiteen

Van de mensen die vuurwerk kopen, besteedt ruim een derde (35 procent) een bedrag tussen de 50 en 150 euro.

Ongeveer een kwart van de mensen geeft echter niet meer dan 50 euro uit om de jaarwisseling op te leuken, terwijl 31 procent van de ondervraagden zegt dat ze voor meer dan 200 euro vuurwerk zullen kopen. 

Het merendeel van dit vuurwerk wordt traditioneel bij fysieke verkooppunten gekocht. Slechts 9 procent van de mensen gaat online over tot de koop van vuurwerk.

Opvallend is ook dat de meeste mensen hun vuurwerk in Nederland kopen - slechts 13 procent koopt het in het buitenland - en dat sociale media nog geen rol lijken te spelen bij de aanschaf van vuurwerk. Ook is het kopen van vuurwerk op internet of van bekenden bijvoorbeeld niet populair. 

Mensen staan in de rij om hun bestelde vuurwerk af te halen. De meeste mensen kopen hun vuurwerk nog altijd in fysieke winkels. (Foto: ANP)

Aantal personen dat vuurwerk koopt daalt

Het aantal personen dat vuurwerk koopt en afsteekt, toont al enkele jaren een dalende lijn. Vorig jaar werd bekend dat ook de daadwerkelijke hoeveelheid verkocht vuurwerk afneemt. 

In 2017 werd voor ongeveer 68 miljoen euro aan vuurwerk verkocht, net als in 2016. Sinds 2016 was er sprake van een lichte stijging voor het aan vuurwerk bestede bedrag; in 2015 werd namelijk nog voor 65 miljoen euro aan vuurwerk gekocht. 

Uit het onderzoek blijkt dat vuurwerk bij een bepaalde groep Nederlanders onverminderd populair is. Van de mensen die zeggen dit jaar vuurwerk te kopen, zullen alternatieven zoals een gemeentelijk georganiseerde vuurwerkshow, er niet voor zorgen dat ze geen vuurwerk meer afsteken. 

Dergelijke vuurwerkshows lijken vooral goed te vallen bij groepen mensen die toch al geen vuurwerk kopen. 5 procent van de mensen die nu vuurwerk koopt, zou daarmee stoppen als het vuurwerk elders te zien is. 

Meeste Nederlanders vinden Oud en Nieuw een gezellig moment

Nederlanders blijken overwegend positief over hun ervaringen met Oud en Nieuw. Ondanks de vele incidenten die zich vaak voordoen rond de jaarwisseling, noemt 75 procent Oud en Nieuw feestelijk. 

Slechts 7 procent van de mensen zegt Oud en Nieuw een eng moment te vinden. Wel stelt 14 procent van de respondenten dat de jaarwisseling voor hen een moment is waarop ze overlast ondervinden. 

Het merendeel van de mensen spreekt mensen in hun omgeving echter niet aan op ongewenst gedrag tijdens de jaarwisseling. 61 procent zegt dit niet te doen, onder andere omdat ze vinden dat het niet hun rol is (25 procent) of omdat ze van mening zijn dat de overlast niet dusdanig is dat ze mensen daarop aan moeten spreken (42 procent).

"Andere onderwerpen zijn belangrijker om ter discussie te stellen", zo zegt een ondervraagde. 

Er is overigens amper onderscheid tussen het aantal mannen en vrouwen dat mensen in de omgeving wel of niet besluit aan te spreken op overlast. 

“Overlast moet een dag per jaar kunnen”
Respondent NUpanel

Samenzijn tijdens Oud en Nieuw vooral rond de tv

Slechts 4 procent van de respondenten zegt helemaal geen Oud en Nieuw te vieren en een kleine groep van 14 procent betitelt de jaarwisseling als 'een avond als alle andere'. 6 procent van de mensen zit daarnaast alleen het oude jaar uit. 

Verreweg de meeste mensen kiezen ervoor Oud en Nieuw te vieren met in ieder geval hun partner, of anders met vrienden of familieleden. 

De meeste mensen hebben tijdens de jaarwisseling de televisie aan (59 procent) of brengen de avond al pratend door (51 procent). Het spelen van spelletjes is eveneens populair (33 procent).

12 procent van de ondervraagden pakt Oud en Nieuw grootser aan en besluit naar een georganiseerd feest te gaan om het nieuwe jaar daar in te luiden. 

Wil jij meedoen aan onderzoeken van NU.nl? Meld je dan aan voor NUpanel