Leden van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) zagen deze jaarwisseling over het hele land ruim negentig patiënten met vuurwerkletsel, onder wie veertig kinderen. 

"Het totaal aantal slachtoffers is met ruim een kwart toegenomen ten opzichte van afgelopen jaar, 95 patiënten tegen 72 patiënten vorig jaar", aldus de organisatie. Hoe dat precies komt, is nog niet vastgesteld.

Bijna 30 procent van de gewonden moest meteen of uiterlijk de volgende dag worden geopereerd en een even grote groep zal waarschijnlijk blijvende schade ondervinden.

De helft van de mensen met blijvende schade is jonger dan zestien jaar. Een kind van veertien verloor zijn hele hand en een kind van dertien raakte twee vingers kwijt. Ook een volwassen man is een deel van zijn hand kwijtgeraakt.

Verder liep iemand een klaplong op als gevolg van een explosie.

De meerderheid van de slachtoffers (65 procent) werd getroffen door eigen vuurwerk en 35 procent door dat van anderen. De helft van de verwondingen kwam zeker door legaal vuurwerk. In 10 procent van de gevallen ging het om illegaal vuurwerk en over 40 procent bestaat geen duidelijkheid.