De burgemeesters van de vier grote steden hebben de Onderzoeksraad voor Veiligheid gevraagd om een groot onderzoek naar de veiligheid tijdens de jaarwisselingen en het gebruik van vuurwerk in het bijzonder.

"De precieze onderzoeksvraag en aanpak moeten nog worden bepaald", stelt een woordvoerder van de OVV in het AD. "Daarover komt binnen enkele weken meer duidelijkheid."

De OVV geldt als een gezaghebbend orgaan dat onderzoek kan doen na grote rampen of bij grote maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. De raad presenteerde gisteren een rapport met strenge aanbevelingen over de aanpak van de problemen rond de gaswinning in Groningen.

De raad bepaalt zelf of het een onderzoek start, maar ministers of burgemeesters kunnen wel een verzoek indienen.

Beheersbaar houden

Het onderzoek zou de vier grote steden kunnen helpen bij het maken van beter beleid op het gebied van de jaarwisseling, het mogelijk uitbreiden van vuurwerkvrije zones en het beter beheersbaar houden van het afsteken van illegaal vuurwerk.

Ook het toenemende geweld tegen hulpverleners zou onderdeel van het onderzoek uit moeten gaan maken, schrijft het AD. Het maatschappelijke draagvlak voor inperking van het afsteken van consumentenvuurwerk lijkt de laatste jaren toe te nemen.

Verpleegkundigen

Een petitie met een oproep om het afsteken van consumentenvuurwerk te verbieden werd vorige jaar door bijna zevenhonderd organisaties ondertekend. Het gaat vooral om koepels van artsen en verpleegkundigen, die elk jaar met de gevolgen van ongelukken met vuurwerk worden geconfronteerd, en organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen en dieren.

Ook staan er diverse politieke partijen bij de ondertekenaars van het manifest, zoals GroenLinks, de Partij voor de Dieren, 50Plus en de SGP. Ook lokale afdelingen van de PvdA en D66 hebben zich bij de oproep aangesloten. Een meerderheid in de Tweede Kamer voor zulke regelgeving was er vooralsnog niet.

Veel schade

De ondertekenaars zien graag dat het particuliere afsteken van vuurwerk wordt ingeruild voor grote gemeentelijke vuurwerkshows op oudejaarsavond. De sympathisanten vinden dat het vuurwerk in Nederland elk jaar te veel slachtoffers maakt en de openbare orde ontwricht.

Bovendien kosten alle problemen en overlast die het vuurwerk genereert de samenleving elk jaar veel geld, aldus de ondertekenaars. Uit onderzoek is gebleken dat zeven op de tien Nederlanders geen vuurwerk meer afsteken, en slechts één op de acht Nederlanders vuurwerk koopt.