Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft rond de jaarwisseling 45.000 meldingen gekregen over vuurwerkoverlast, het laagste aantal in vijf jaar. 

Volgens initiatiefnemer van het meldpunt Arno Bonte kwamen er een jaar eerder nog 89.000 meldingen binnen. Dat betekent een afname van bijna 50 procent.

"Het aantal klachten over te vroeg afgestoken vuurwerk en gestreste huisdieren is fors teruggelopen. De maatschappelijke discussie over vuurwerkoverlast heeft tot meer bewustwording geleid en tot verschuiving van de sociale norm", zegt Bonte.

"Mensen houden nu meer rekening met elkaar. Het duidelijkst zie je dat in vuurwerkvrije zones, waar ondanks een gebrek aan handhaving nauwelijks vuurwerk is afgestoken", aldus Bonte.

Toch is er een toename van meldingen over vuurwerkletsel en gevaarlijke situaties op straat: ruim 1.500 tegen 900 het jaar daarvoor.

Feiten en cijfers over vuurwerkslachtoffers
Feiten en cijfers over vuurwerkslachtoffers