'Discussie over vuurwerk leidt tot beter naleven regels'

De maatschappelijke discussie over vuurwerk leidt tot beter gedrag op straat, constateert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

"Mijn indruk is dat de aanhoudende maatschappelijke discussie over vuurwerk, zeker in samenhang met aangescherpte vuurwerkregels, niet zonder effecten is gebleven", stelt voorzitter Theo Weterings van de commissie Veiligheid van de VNG tegenover NU.nl. "Het leidt tot beter gedrag op straat."

Weterings kan zijn uitspraak over het beter naleven van de vuurwerkregels overigens nog niet staven met cijfers. "Het is vooral mijn eigen indruk die ik voor een belangrijk deel gewoon op straat op doe", legt hij uit. "Maar er is een andere balans ontstaan in de discussie tussen degenen die zeggen 'vuurwerk hoort erbij en vormt een mooie traditie' en degenen die zeggen 'vuurwerk is gevaarlijk en geeft overlast'."

Ook bureau HALT, waar jongeren die worden betrapt op het te vroeg afsteken van vuurwerk meestal heen worden gestuurd, heeft het gevoel dat er de afgelopen weken minder excessen zijn geweest. "De harde cijfers volgen pas in april", voegt een woordvoerder daar meteen aan toe. "Maar het is wel een gevoel dat door meerdere afdelingen wordt bevestigd."

Illegaal vuurwerk

De Nationale Politie kan geen cijfers geven over een eventuele afname van de overlast door vuurwerk. "Met klachten over kleine overlast moeten mensen zich melden bij de gemeente of bij het meldpunt vuurwerkoverlast", legt een woordvoerder uit. "Kleine meldingen die we hierover krijgen, worden via de basisteams afgehandeld."

De politie legt in de strijd tegen vuurwerkoverlast heel duidelijk op de illegale handel, transport en opslag van vuurwerk. Dit jaar is al zo'n 42.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, ongeveer evenveel als vorig jaar rond deze tijd.

"Ook tijdens de nieuwjaarsnacht ligt de prioriteit op handhaving van de openbare orde en het voorkomen van excessen", aldus de woordvoerder.

Prioriteiten

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters laat in een reactie weten het eens te zijn met die prioriteiten.

Het aantal gemeenten dat vuurwerkvrije zones instelt en centrale vuurwerkshows organiseert, neemt dit jaar weer toe. Uit onderzoek is gebleken dat zeven op de tien Nederlanders geen vuurwerk meer afsteken, en slechts één op de acht Nederlanders vuurwerk koopt.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie