De schade door vuurwerk en vandalisme rond de jaarwisseling aan particuliere woningen en auto's bedraagt ongeveer dertien miljoen euro en valt daarmee hoger uit dan vorig jaar, toen het schadebedrag op negen miljoen euro uitkwam.

Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars.

Het uiteindelijke schadebedrag van deze jaarwisseling zal nog fors oplopen, omdat medische kosten en schades voor bedrijven en scholen nog niet bekend zijn. De schadelast van alleen al de branden in Uden en Alkmaar zal naar verwachting die van particulieren overstijgen.

Dit jaar mocht op 31 december voor het eerst pas vanaf 18.00 uur vuurwerk worden afgestoken en waren er in meer dan 35 gemeenten één of meer vuurwerkvrije zones. Dat desondanks de schade hoger uitvalt, komt volgens het Verbond doordat het in tegenstelling tot vorig jaar een droge jaarwisseling was.

Brand

"Onder meer in Tilburg en Den Haag brandden woningen uit door vuurwerk, in Alkmaar gingen in de binnenstad winkels en woningen als gevolg van vuurwerk in vlammen op. In de regio's Den Haag en Utrecht brandden tientallen auto's uit en in Uden twee scholen", aldus het Verbond.

In de afgelopen acht jaar werd, behalve tijdens de jaarwisseling vorig jaar, ook in 2009/2010 voor een lager bedrag aan schade geleden. De jaarovergang van 2007/2008 spant volgens de cijfers van het Verbond de kroon met een gerapporteerde schade van 24,3 miljoen euro.

Klachten

Bij het meldpunt Vuurwerkoverlast.nl werd de afgelopen jaarwisseling door Zeeuwen, Friezen en Drentenaren meer geklaagd dan vorig jaar.

Deze provincies hebben respectievelijk 28,8, 6,3 en 5,1 procent meer meldingen gedaan. Landelijk is het aantal klachten ruim twintig procent gedaald.

In 2013 kwamen nog 90.168 meldingen binnen. Afgelopen jaarwisseling kreeg het meldpunt 71.582 klachten. De provincies Flevoland (-32,7 procent) en Noord-Holland (33,1) hebben flink minder meldingen gedaan.

Video: Klachten vuurwerkmeldpunt gedaald

Mook en Middelaar

Inwoners van de Limburgse gemeente Mook en Middelaar leverden relatief de meeste klachten aan. Per 10.000 personen werden 139,8 klachten gemeld. Dat is op ruime afstand van de nummer twee Millingen aan de Rijn, met 91,8 klachten per 10.000 inwoners.

In het Brabantse Someren werd het minst geklaagd over vuurwerkoverlast. Slechts 3,7 per 10.000 inwoners hebben contact opgenomen met het meldpunt.

Alles over de jaarwisseling in ons dossier