Een Britse zelfmoordterrorist van IS die zichzelf vorige week opblies in de Iraakse stad Mosul, had compensatie ontvangen voor zijn tijd in de gevangenis van Guantanamo Bay.

Islamitische Staat liet weten dat Abu-Zakariya al-Britani, een Britse staatsburger die geboren werd als Ronald Fiddler, zichzelf vorige week opblies in een auto bij een Iraakse legerbasis bij Mosul.

De claim van IS dat de aanslagpleger Fiddler was, is nog niet officieel bevestigd. Maar Britse veiligheidsdiensten gaan er wel van uit dat de informatie correct is.

Fiddler behoorde tot een groep Britten die vast hadden gezeten in de militaire gevangenis Guantanamo Bay. Deze groep kreeg in 2010 een financiële schadevergoeding van de Britse staat voor de periode dat zij onterecht vast hadden gezeten in de Amerikaanse gevangenis.

Geen hard bewijs

Het geld werd toegekend vanwege de rol die Britse spionnen hadden gehad in het gevangennemen van Britten terwijl er geen hard bewijs was van hun mogelijke betrokkenheid bij terrorisme.

De hoogte van het bedrag is nooit officieel bekendgemaakt, maar volgens The Daily Mail had Fiddler 1,2 miljoen euro ontvangen.

Furieus

Fiddler werd geboren in Manchester en bekeerde zich rond zijn twintigste tot de islam. Hij werd in Afghanistan opgepakt door Amerikaanse militairen en in 2002 vastgezet in Guantanmo Bay. Twee jaar later kwam hij vrij, na bemiddeling door toenmalig Britse premier Tony Blair. Later reisde Fiddler weer naar Syrië om mee te vechten met Islamitische Staat.

Blair reageerde woensdag furieus op de reacties in de Britse media op het nieuws dat de Britse zelfmoordpleger tot de groep behoorde die een schadevergoeding hadden ontvangen.

Blair verwijt de media na de vrijlating van Jamal al-Harith, zoals hij zichzelf noemde na zijn bekering tot de islam, de roep om een schadevergoeding zelf te hebben aangewakkerd.

Hypocrisie

"Ik voel mij geroepen te reageren op de enorme hypocrisie waarmee kranten als The Daily Mail het verhaal niet brengen", stelt de oud-premier in een schriftelijke verklaring.

"De campagne om de schadevergoeding te realiseren werd toen ook door deze krant geleid. Toentertijd voerde de krant op de voorpagina allerlei mensenrechtenactivisten op die keiharde stelden dat het ging om onschuldige Britten die onrecht was aangedaan."

Blair beklemtoont dat dit soort gevallen altijd moeilijk te beoordelen blijven en "vragen om een gepast evenwicht tussen het beschermen van burgerrechten en het beschermen van onze veiligheid".