Voor Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib, zijn de komende verkiezingen "ongelooflijk spannend." Het voormalig Tweede Kamerlid voor GroenLinks hoopt dat Nederland er op 9 juni ervoor kiest een lange traditie van ontwikkelingshulp voort te zetten. En dat gebeurt niet door een stem op de VVD.

Waarom eigenlijk niet?

"Deze partij wil bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Maar juist de VVD weet hoe belangrijk het is dat je internationaal een goede naam hebt."

"Nederland is een land waar het grootste gedeelte van ons geld komt door handel. We hebben een open economie en een lange geschiedenis van betrokken zijn bij internationaal recht en totstandkoming van internationale organisaties. We hebben echt een naam hoog te houden."

Waarom moeten we onze naam dan per se hoog houden?

"Alleen de naam is natuurlijk niet een argument. Die naam en reputatie is opgebouwd vanuit een constatering dat als je in Nederland het niveau van veiligheid wilt hebben die je nu hebt, je dat niet alleen kan doen, dan heb je anderen nodig."

"Wij hebben onze welvaart te danken aan de rest van de wereld. Als internationaal de wet van de sterkste gaat gelden, verliest Nederland het."

Maar de rest van de wereld nodig hebben, betekent nog niet dat je de grootste investeerder moet blijven. Het kan toch ook wat minder?

"Wij geven 0,8 procent van ons Bruto Nationaal Product (BNP) aan armoedebestrijding. Dat is 8 cent van 10 euro. Dat vind ik niet veel."

"Bovendien komen we alleen de internationale verplichtingen na. Er zijn andere landen die dat niet doen. Dan moet je je afvragen; is het strevenswaardig om als Nederland je verplichtingen niet na te komen? Wat win je daar mee?"

Daar win je geld mee, dat je dan kan investeren in Nederland.

"Als je het in geld zou willen uitdrukken: het geld dat is uitgegeven om de banken te redden is meerdere malen hoger dan wij aan ontwikkelingssamenwerking uitgeven."

"Misschien win je een paar miljard. Maar de mensen in Nederland hebben er baat bij dat de rest van de wereld ook fatsoenlijk leeft. Dat kan je niet altijd in geld uitdrukken."

Snapt u mensen die zeggen: ik heb zelf moeite om rond te komen, waarom zou ik voor mensen in een ander werelddeel betalen?

"Voor diegenen die zelf niet rond kunnen komen kan ik dat heel goed begrijpen. Maar opmerkelijk genoeg hoor je dit geluid niet van die mensen."

"Dit geluid komt van de VVD. En de VVD is niet de belangenbehartiger van diegene die het moeilijk hebben. Wat dat betreft is bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking een kortzichtig verhaal van partijen die eigenlijk bij de allerarmsten willen bezuinigen."

Komen de bezuinigingsvoorstellen van partijen als de VVD niet mede voort uit de opvatting dat de huidige vorm van ontwikkelingssamenwerking niet werkt?

"Als je inhoudelijke kritiek hebt dan ben ik de eerste om te zeggen: daar moeten we heel goed over praten. Het is een terechte discussie."

"Wij hebben als organisatie zelf ook heel veel kritiek gehad op de manier waarop de Wereldbank, IMF, WTO en sommige VN-organisaties te werk gaan. Maar praten over kwaliteit is geloofwaardiger als je niet meteen begint met het budget te halveren."

Zou het door de opkomst van de PVV kunnen komen dat de VVD deze keuze heeft gemaakt?

"Dat zou kunnen. Ik denk dat ze natuurlijk behoorlijk onder de indruk zijn geweest van de PVV. Maar ze zijn nu ook heel erg gedreven door bezuinigingen. Zij denken dat er makkelijk te bezuinigen valt bij ontwikkelingssamenwerking."

"Als de VVD nou zou zeggen; we gaan het budget voor ontwikkelingssamenwerking halveren, maar in plaats daarvan nemen we andere maatregelen om de internationale handel eerlijker maken, klimaatverandering tegen gaan of de bedrijven aansporen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen; dan is dat nog te volgen. Maar nu wil de VVD helemaal niets. Hoe moeten we dan al die grote internationale vraagstukken oplossen?

U gaat duidelijk in op de standpunten van de VVD. PVV laat u links liggen?

"De PVV stelt zich helemaal buiten de internationale werkelijkheid, zij hebben daar helemaal niets over in opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Het enige wat zij zeggen is: we reserveren geld voor noodhulp. Dat is natuurlijk geen duurzame oplossing."

"Als je in de politiek alleen met noodmaatregelen bezig bent dan ben je met slechte politiek bezig. Goede politiek is wanneer je duurzame oplossingen bedenkt. Dat je preventief bezig bent, zodat noodmaatregelen helemaal niet meer nodig zijn."

Stel het nieuwe kabinet gaat flink bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Heeft u al een noodplan klaarstaan?

"Wie er ook aan de macht komt, er zitten in een nieuwe coalitie vast wel partijen die niets willen veranderen. Een aantal dingen is wel zorgwekkend. Als ik in het buitenland ben krijg ik bijvoorbeeld altijd de vraag: wie is die Geert Wilders eigenlijk? Wat is er in Nederland eigenlijk aan de hand?"

"Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor Bernard Wientjes (voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, red.) als hij met zijn handelsdelegatie naar het buitenland gaat. Dat heeft echt heel veel impact in Nederland, dat moeten de mensen zich wel realiseren."