Marianne Thieme heeft slecht nieuws voor de andere partijen: de koers van de Partij voor de Dieren zal de komende jaren niet veranderen.

De Partij voor de Dieren zit vier jaar in de Tweede Kamer. Was de ontmoeting met Paul McCartney, die de campagne Meat Free Monday startte, het hoogtepunt?

"Ha! Dat was wel heel bijzonder. Maar niet het hoogtepunt, want we hebben in het parlement ook echt wat bereikt."

Maar hoe kwam die ontmoeting tot stand?

"Hij kwam naar Nederland voor een concert en had gezegd: ik wil je per se even zien, want ik vind het zo bijzonder wat je aan het doen bent."

"'Realiseren jullie je dat je een voorbeeldfunctie hebt voor de wereld', zei hij. Op dat moment voelde ik me weer een tiener."

Hoe kende hij u?

"Op Prinsjesdag droeg ik een hoed met de tekst 'Meat Free Monday'. Dat is zijn campagne. Dat ging de hele wereld over, waarna hij me een brief schreef."

Hebben jullie afspraken gemaakt?

"Niet concreet, maar wel om samen de campagne voor een vleesvrije maandag verder vorm te gaan geven."

Maar er zit dus wel iets in de pijplijn?

"Ja, maar het is te prematuur om er iets over te kunnen zeggen."

Goed, wat heeft u dan wel bereikt afgelopen vier jaar?

"We hebben gedaan wat we hebben beloofd. Het is heel duidelijk waar wij voor gingen, namelijk aanjager zijn. Zorgen dat andere partijen harder gingen lopen voor dierenwelzijn. Dat is gebeurd en dat zal ook voor de komende jaren ons doel zijn."

"Wat ik ook geweldig vind is dat vleesvermindering kabinetsprioriteit is geworden."

Kabinetsprioriteit? U heeft alleen maar commentaar op dit kabinet.

"Ja, het blijft vaak bij mooie woorden. Megastallen krijgen alle ruimte en de q-koorts-epidemie is zo slecht aangepakt dat er mensen aan doodgaan."

Waaruit blijkt dan dat jullie invloed hebben gehad op het kabinetsbeleid?

"Dat is de verdienste van de ministers Cramer en Koenders van VROM en Ontwikkelingssamenwerking. Het CDA, bij monde van minister Verburg van Landbouw, verzet zich met hand en tand tegen deze ontwikkeling."

Cramer gaf de opdracht tot de bouw van kolencentrales. Daar kunnen jullie het moeilijk mee eens zijn.

"Daar zie ik dan weer de enorme invloed van CDA-minister Van der Hoeven van Economische Zaken."

Heeft de PvdA zich dan steeds in het hemd laten zetten door het CDA?

"Ja, want de PvdA is geen sterke partij die een breekpunt durft te maken van natuur, dieren, milieu en klimaat. Voor hen is het bijzaak, net als voor veel andere politieke partijen die zich laten meeslepen in menscentrale thema's."

Wat moet er gebeuren om de partijen echt te laten vergroenen? Moet het land onder water lopen?

"Ik hoop niet dat het CDA het zo ver laat komen. Maar ik heb wel het gevoel dat steeds meer mensen zich realiseren dat ze letterlijk ziek kunnen van het beleid dat nu gevoerd wordt. Kijk naar de q-koorts-epidemie."

"Het CDA gaat net zo met het klimaat om als de banken met ons geld: kortetermijndenken en leven op de pof. We consumeren 30 procent meer dan de reproductiecapaciteit van de aarde aan kan."

Wanneer is de Partij voor de Dieren overbodig geworden?

"Als alle partijen duurzaamheid en mededogen als uitgangspunt hebben en niet als een bijgerecht. Het is maar de vraag of we ooit overbodig worden. Wij zijn een nieuwe politieke beweging die strijdt voor mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid."

"Op basis daarvan heb je een visie op alle onderwerpen. Ik kan me voorstellen dat we daarin groeien. PvdA gaat ook niet alleen over arbeid."

Moet de naam dan niet anders?

"Naam dekt niet helemaal de lading, maar onze naam is wel van belang om discussie te entameren."

Wat zou een reëlere naam zijn. Partij voor de Planeet?

"Ja, of Partij voor de Duurzaamheid. Ik zie veel potentieel omdat wij het menscentrale denken hebben losgelaten. Ik denk dat dat veel meer het uitgangspunt gaat worden."

Gewone mensen kijken toch vooral naar de inhoud van hun eigen portemonnee.

"Dat is niet waar, want mensen maken zich wel degelijk druk over het milieu, blijkt uit peilingen. Ondanks de economische recessie is de afzet van biologische producten gestegen."

Hoe komt dat denkt u?

"Dat heeft te maken met wat je om je heen ziet gebeuren. Je kunt wel zeggen dat je wil stoppen met roken, maar als je je longen niet zwart ziet worden blijf je gewoon roken."

Wat gebeurt er dan?

"Extreme weersomstandigheden. Overstromingen, natuurrampen die zich snel opvolgen en waarvan de gevolgen vaak verergerd worden door invloeden van de mens. Dat is in het recente verleden nooit eerder vertoond."

Hoe zou de overheid die bewustwording kunnen bevorderen?

"Dat kan door mensen meer te laten betalen voor milieuonvriendelijke producten. Bijvoorbeeld in de vorm van een vleestaks."

"En door de biologische producten minder zwaar te belasten zal de vraag naar verantwoorde producten toenemen. Hetzelfde effect zag je bij loodhoudende en loodvrije benzine. Door het stimuleren van loodvrije benzine is dat uiteindelijk de norm geworden."

Hoe hoog moet die vleestaks zijn?

"Twee euro per kilo. Wij hebben berekend dat de opbrengsten 1,4 miljard bedragen. Als je daarnaast een hoger BTW-tarief op vlees ten goede laat komen aan de biologische sector kun je daarmee die prijs omlaag brengen."

Streeft u naar een carnivoorvrije wereld?

"Ik heb weleens de vraag gekregen of ik streef naar een plantaardige samenleving. Maar nee, onze beginselen bevatten onder meer persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Dus je legt niks op, maar de vervuiler betaalt wel voor wat hij aanricht."

Hoe schadelijk is het gedoe met Kamerlid Ester Ouwehand, die geen verkiesbare plek had gekregen, voor de partij?

"Het was de Telegraaf die zorgde voor de buitenproportionele aandacht voor deze zaak. We weten hoe die krant opereert, ik heb er zo mijn bedenkingen bij."

"Maar dit hoort nu eenmaal bij onze partij. Wij worden bevochten door partijen en instanties die ons niet zien zitten."