AMSTERDAM - Het vorige kabinet heeft een paar cruciale punten in de voltooiing van de homo-emancipatie laten liggen. Dat komt voornamelijk door het CDA, dat christelijke homo's in de kou heeft laten staan, zo stelt COC-voorzitter Wouter Neerings.

"In de afgelopen kabinetsperiode is aan het daglicht gekomen dat ambtenaren mogen weigeren homo's te trouwen en scholen homoseksuele leraren kunnen ontslaan. Het laatste kabinet had daar slagen in kunnen maken, maar dat hebben ze nagelaten."

Houdt u daar een bepaalde partij voor verantwoordelijk?

"Het is een coalitie, dan kan je niet zeggen dat het de schuld is van één partij. Het is het samenspel van de mensen die in dat kabinet zaten."

"Je mag op christelijke scholen als leraar en leerling bijvoorbeeld nu wel homo zijn, maar geen homo doen. Want als je homo doet kan je van school gestuurd worden. Partijen als de VVD, D66, GroenLinks, SP en PvdA vinden dat belachelijk. Je ziet dat het CDA daar niets over opneemt in hun programma."

Wat vindt u daarvan?

"Dan laat je je eigen achterban , de christenlesbienne en - homo, in de kou staan vind ik. Als je een christelijke homo bent en je kiest ervoor dat uit te dragen in het onderwijs moet je ook op christelijke scholen kunnen werken."

"Je hoort dan, ook in de homogemeenschap, geluiden als 'dan moeten die leraren maar niet op een christelijke school willen werken'. Ik vind dat onzin: daar mag een ander niet over oordelen."

"Er is nu geen sprake van een gelijkwaardige situatie. Het bestuur heeft als het ware een zwaard in handen, omdat ze de leraren mogen ontslaan."

De PVV spreekt zich er duidelijk over uit dat homo's vrijuit moeten kunnen leven in Nederland. Wat vindt u daarvan?

"Natuurlijk moeten homo's vrijuit kunnen leven. Maar waar ik persoonlijk voorzichtig mee ben; je moet uitkijken dat je niet de ene groep gebruikt om de andere groep negatief te labelen. Daar moeten we erg voor waken."

"Het inzetten van homo-emancipatie moet de lakmoesproef zijn van een open en tolerante samenleving. En dat betekent niet dat de homo-emancipatie ingezet moet worden om andere groepen in een kwaad daglicht te zetten. En iedere groep of iedere persoon die dat doet, die heeft aan mij een slechte."

Hoe beoordeelt u de inzet van voormalig minister Plasterk, die homo-emancipatie in zijn portefeuille had?

"Hij was de eerste minister ter wereld die meedeed met een Gay Pride. Dat was een enorm dappere daad, hij heeft daarmee het homodebat helpen agenderen."

"Maar die dapperheid had ik ook graag gezien waar het om rechten van christelijke leerkrachten en leerlingen gaat. Hij stuurde een brief naar alle scholen om erop te wijzen dat zij leraren niet van school moeten sturen als ze homo zijn. Maar in het specifieke geval van een leraar die dat toch overkwam, sprak hij zich niet uit. Dat vind ik jammer, en absoluut een gemiste kans. Met name wat betreft de symboolwerking die daarvan uitgaat."

Wat vond u ervan dat Rouvoet (Christen Unie) de portefeuille homobeleid van Plasterk niet overnam na de val van het kabinet?

"Dat is te betreuren. Het had Rouvoet binnen zijn partij in een lastige positie gebracht als hij het wel had gedaan. Maar het had wel wat doortastender gekund. Het was bevredigender geweest als hij gezegd had: ik wil het niet om die en die reden."

"Dan kan je het er nog niet mee eens zijn, maar dan kom je er wel duidelijk voor uit. Nu werd dit besluit weggemoffeld en dat past helemaal in de truttigheid van het vorige kabinet."

Wat hoopt het COC dat een volgend kabinet gaat aanpakken?

"In meer dan tachtig landen is homoseksualiteit nog steeds strafbaar. Het COC steunt al jaren actief de homobeweging in dat soort landen. Daar dreigt nu door een subsidiestop een einde aan te komen. Wij willen dit werk met de steun van het volgende kabinet voortzetten."

"Ook zijn de maatregelen die er nu zijn tegen homogeweld zijn niet voldoende. Wij zeggen: hatecrime moet je strenger straffen. We vinden het buitengewoon kwalijk dat mensen het slachtoffer zijn van geweld zoals roofovervallen en vandalisme."

"Maar als geweldplegers juist op plekken wachten waar je homo's treft, zoals bij het homomonument in Amsterdam, dan zeggen wij: dat is nog net erger dan gewoon maar mensen in elkaar rammen."

Maar er kan bij hatecrime toch al strenger worden gestraft?

"Ja, het Openbaar Ministerie kan 25 procent hogere straffen opleggen. Het is echter onduidelijk of dit ook gebeurd. Maar preventie is beter. Er moet cameratoezicht komen op risicoplekken en bij uitgaanscentra, en extra politie."

"Ook goede voorlichting op scholen is belangrijk. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat bijvoorbeeld dat de daders onzeker zijn over hun manrol, niet weten wat homoseksualiteit is of daar verkeerde beelden van hebben."

U bent naast voorzitter van het COC ook kandidaat voor de Tweede Kamer (nr. 45) voor de PvdA. Waarom?

"Ik zie het effect van wat je als burger in Nederland kan bereiken, en ook als voorzitter van het COC natuurlijk. Het appèl dat door de PvdA op iedereen wordt gedaan spreekt mij al jaren aan. En daarnaast kan ik voor de lesbiennes en homo's iemand zijn waarmee ze zich kunnen identificeren."

Het COC organiseert zaterdag het Roze Lijsttrekkersdebat in Amsterdam, waaraan onder andere Job Cohen, Femke Halsema, Alexander Pechtold en Rita Verdonk deelnemen.