Onder de nieuwe partijleider Kees van der Staaij zal er geen verlichte wind gaan waaien bij de SGP. Wel wil hij de karikatuurvorming die zijn partij ten deel valt te lijf gaan.

Is dat een verschil ten opzichte van uw voorganger Bas van der Vlies, die zich niet druk maakte om het conservatieve imago van zijn partij?

"Ach, elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ik ben iemand van een andere generatie, maar wel met dezelfde uitgangspunten."

Hoe merken we dan dat u van een andere generatie bent?

"Ik heb geen pretenties om het ambt van partijleider op een hele andere manier in te vullen. Maar wat ik bijvoorbeeld wel doe is weblogs bijhouden en twitteren. Dat past meer bij mijn generatie."

Dat is een progressieve lijn. Voorheen werden moderne media gemeden door de SGP.

"We zijn ons meer bewust geworden dat je present moet zijn in de samenleving om begrepen te worden. Als je je daarvoor afsluit kan dat de karikatuurvorming versterken."

"Mij wordt weleens gevraagd of ik een verlichte SGP'er ben. Want ik sta positief in het leven, zeggen ze dan. Bovendien heb ik oog voor de problemen van deze tijd en valt er ook nog wat te lachen."

"Ik denk dan: daar is niks bijzonders aan."

Is de SGP te principieel geweest in het afwijzen van nieuwe media?

"Daar hebben we een nieuw evenwicht in moeten zoeken. Er is nog steeds wel veel pulp op tv. Met die rare spelletjes houden we ons bijvoorbeeld niet bezig."

"Dus die terughoudendheid is er nog steeds. Aan de andere kant heb ik een verantwoordelijkheid om onze boodschap voor het voetlicht te brengen. Daar moeten we dus een stukje ruimhartiger in zijn."

Waarom dan toch de website dicht op zondag?

"Dat is een mooie gelegenheid om mensen aan het nadenken te krijgen over de zondagsrust. Doe die zondag andere dingen. Dit past daarbij om dat te communiceren."

Merkt u dat uw filosofie daardoor meer weerklank vindt dan vroeger?

"Door de secularisatie neemt het eerder af. Kijk naar onderwerpen als de beschermwaardigheid van het leven, abortus en euthanasie. Daar is de aanhang niet bepaald voor gegroeid."

"Echter, op andere onderwerpen merk je dat de steun voor onze standpunten juist toeneemt. Kijk naar de Rijkswet op het Nederlanderschap die zegt aan welke criteria je moet voldoen om Nederlander te kunnen worden."

"Tien jaar geleden vond Job Cohen als staatssecretaris dat je je in Nederland ook best in een andere taal verstaanbaar kan maken. Wij als SGP vonden het normaal dat als je Nederlander wil worden je de taal ook moet kunnen spreken en lezen."

Het multiculturalisme werd toen nog als ideaal gezien.

"Ja, dat is wel boeiend om te zien. Op dat moment werden we vreemd aangekeken, maar nu lijkt het of we allemaal altijd al vonden dat immigranten Nederlands moeten spreken."

Als we die lijn doortrekken, welke van jullie standpunten zullen over 15 jaar algemeen geaccepteerd zijn?

"Het aanpakken van mensenhandel wordt nu alleen met de mond beleden. Het is de huidige praktijk dat Nederlanders naar weeshuizen in Hongarije en Roemenië afreizen om 18-jarige meisjes voor de Nederlandse prostitutie te werven."

"Een ander thema is het doorgeslagen gelijkheidsdenken. Daar gaat het juist de verkeerde kant op. We moeten oppassen dat we de staatsvrije sfeer niet te veel inleveren."

U bedoelt: de staat mag zich niet bemoeien met jullie vrouwenstandpunt.

"Dat is een voorbeeld van een ernstige inperking van de staatsvrije sfeer en vrijheid van vereniging. Een aantal jaar geleden zei D66-staatssecretaris Verstand nog dat dergelijke maatregelen thuishoren in totalitaire staten."

"Ik ben bang dat sluipenderwijs de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van vereniging worden ingeperkt, vanuit de hedendaagse opvatting over gelijkheid."

Hoe zal dat zich verder ontwikkelen?

"Dat is moeilijk te zeggen, maar GroenLinks wil dat kerken niet meer zelf mogen bepalen hoe zij het ambt invullen. Zij willen dat de kerk net zo behandeld wordt als de biljartvereniging. Ik maak me zorgen over dat denken."

Welke maatregelen vreest u?

"Kijk naar de christelijke feestdagen. Er gaan stemmen op die zeggen: is dat niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel? Waarom is er immers wel hemelvaart voor de christenen en geen suikerfeest voor de moslims?"

"Dat noem ik dus doorgeschoten gelijkheidsdenken. We moeten het koesteren dat de Nederlandse samenleving zijn wortels heeft in het christendom en dat dat ook zijn stempel heeft op de feestdagen."

Maar kijkt de SGP wel genoeg naar zichzelf? Is het standpunt dat homo's niet mogen trouwen niet hopeloos achterhaald?

"Nee, dat vind ik niet. Het huwelijk is Bijbels gezien iets tussen man en vrouw. Dat is dus geen tijdsgebonden iets."

Het gelijkheidsbeginsel is ook een groot goed. Vindt u het niet discriminerend om homo's uit te sluiten op basis van de vrijheid van religie.

"Is het discriminatie als je als alleenstaande zonder kinderen niet voor kinderbijslag in aanmerking komt? Nee, je komt er gewoon niet voor in aanmerking. Zo is ook een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht niet aan de orde."

Dat is geen vergelijking. Homo's worden gediscrimineerd vanwege hun geaardheid.

"Kenmerkend voor het huwelijk is dat het iets is tussen man en vrouw. Dan is discriminatie dus niet aan de orde. Je probeert met een homohuwelijk geforceerd iets gelijk te maken dat simpelweg niet gelijk is."