Juist op het moment dat links de VVD verwijt dat de crisis van rechts kwam, heeft Mark Rutte de weg omhoog gevonden. Opmerkelijk, aangezien de partij het meeste van allemaal wil bezuinigen.

Jullie willen veel bezuinigen, maar pertinent niet op de hypotheekrenteaftrek. Is dat een hard punt?

"Ja, en dan ga je natuurlijk vragen of het een breekpunt is. Die vraag heb ik al honderd keer beantwoord."

"Breekpunten vind ik stoere taal. Wij wijzen op het verleden. We hebben een paar keer mogen regeren in crisistijd. En in beide periodes zag je dat wij een groot deel van ons programma mochten uitvoeren."

Maar jullie slaan wel stoere taal uit waar het gaat om de hypotheekrenteaftrek. Dan kun je ook stoer zeggen dat het een breekpunt is.

"Het is een stoerheid die wij niet nodig hebben."

Jullie zijn voor zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Waarom dan wel de hypotheekrenteaftrek in stand houden?

"Dat is geen subsidie, dat is belastingkorting. Ik ben voor iedere vorm van belastingverlaging. Bovendien stimuleert het bezitsvorming. Dat is alleen maar goed. Als ie niet zou bestaan zou ik hem invoeren."

Maar dat betekent een enorme belasting van de overheidsfinanciën.

"De partijen die er wel over willen praten noemen het bezuinigen. Dat komt dus neer op een belastingverhoging. Ik begrijp niet dat er überhaupt over gepraat wordt, want het is ontzettend schadelijk voor de economie. Mensen kijken wel uit om nu een huis te kopen."

Is de vlaktaks geen manier om de aftrek te beperken zonder lastenverhoging?

"Het principe is prachtig, maar het is ontzettend lastig om in te voeren. Het zorgt voor allerlei toeslagen om aan de onderkant mensen bij te plussen."

Nog een stoer punt voor de VVD: kilometerheffing. Zijn jullie voorstander van betalen naar gebruik?

"Zestig procent wordt al betaald naar verbruik."

Dat kan meer.

"Als er een vorm van kilometerheffing zou bestaan die zou werken zou daar best over te praten zijn. Maar er is een proef gedaan rond Utrecht en daar worden de files niet minder. Het werkt dus niet."

Dus jullie willen het huidige systeem behouden?

"Ja, dat is niet ideaal, maar de alternatieven werken niet."

Waarom niet de motorrijtuigenbelasting afschaffen en de accijnzen verhogen?

"Dat kan alleen in Europees verband. Anders krijg je een enorme scheefgroei in brandstofprijzen."

Een tijdje terug profileerde de VVD zich als 'groenrechts'. Waarom horen we daar niks meer over?

"Dat is heel levend, alleen gebruiken we die term niet meer. We willen nog steeds werken aan een duurzame energievoorziening, los van de discussie over klimaatverandering."

Verkeerd gekozen term?

"Ik vond hem briljant gekozen. Maar het leverde allemaal discussies op over die term, in plaats van wat ik ermee wilde."

Jullie willen de crisis aangrijpen om de economie te vergroenen. Dat wil GroenLinks ook. Waar zit het verschil?

"Dat gaat bij GroenLinks ten koste van economische groei, dat geeft Femke Halsema zelf ook toe. GroenLinks is de partij van het consuminderen. Ik wil die groei juist een impuls geven."

Vier jaar geleden wilde u door met het CDA. Nu weer?

"Daar doe ik geen uitspraken over. Ik ga alleen in het kabinet als er echt iets te regeren valt. Dat wil ik de kiezers beloven. Orde op zaken stellen, Nederland door crisis loodsen. Als dat kan, doen we mee."

Waarom wilt u daar niks over zeggen?

"Ik weet niet waar het CDA voor staat, want die hebben geen verkiezingsprogramma. Alleen een foldertje. Daar kan ik niks mee."

"De kiezer loopt hierdoor het risico dat straks in een coalitie van CDA en PvdA weer het programma van de PvdA wordt uitgevoerd, vanwege het gebrek aan keuzes bij het CDA."

U komt langzaamaan voor het eerst in een situatie dat u premier kan worden. Wordt u daar zenuwachtig van?

"Nee, daar word ik niet nerveus van. Ik zou dolgraag willen dat Nederland ons de kans geeft om groot te worden en mee te doen in de coalitie. Ik neem graag mijn verantwoordelijkheid. Dat hebben we altijd gedaan."

De kiezer lijkt jullie steeds meer het oplossen van de crisis en de overheidsfinanciën toe te vertrouwen. Kwam de crisis dan niet van rechts?

"Dat is natuurlijk baarlijke nonsens. Ik ga niet eens uitleggen waarom dat zo is."

Jullie politieke tegenstanders schrijven de crisis toe aan het neoliberalisme.

"Wat is neoliberalisme? Als iemand mij dat eens kan uitleggen."

De afgelopen twintig jaar is in de westerse economieën ingezet op deregulering en verminderen van overheidstaken.

"De crisis is ontstaan doordat de Chinese munt veel te laag stond. Daarnaast is in Amerika jarenlang de rente te laag gehouden, doordat er een president zat die iedereen een huis wilde laten hebben."

"De ballon die daar is gecreëerd. Daar moest een keer in geprikt worden."

U ontkent dat neoliberalisme debet was aan de crisis?

"Ik weet niet wat ermee bedoeld wordt. Die term kennen we niet in dit land. Agnes Kant is daar ooit eens mee begonnen. Het is net zo onzinnig als neosocialisme."

Is de crisis goed voor jullie geweest?

"Dat geloof ik niet. Het was anders ook wel gelukt. We hebben afgelopen jaren intensief gebruikt om onze agenda inhoudelijk te herijken. Daar zijn we in 2006 direct mee begonnen."

Heeft het feit dat jullie het integratiedebat hebben verlaten ook met die herijking te maken?

"Dat debat hebben we niet verlaten. Onze kernthema's immigratie, economie en veiligheid hangen heel erg met elkaar samen."

"De uitkeringsafhankelijkheid van kansarme immigranten trekt een enorme last op de samenleving, bovendien zijn ze oververtegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken. Grenzen dicht voor kansarmen dus."

Jullie willen de belasting verlagen. Hoe is dat te rijmen met het op orde brengen van de overheidsfinanciën?

"Ik heb geleerd bij Unilever dat als je reorganiseert je niet alleen de zaak op orde moet krijgen, maar dat je verder moet gaan om ruimte te hebben voor investeringen."

"Dus je moet vier dingen doen: overheidsfinanciën op orde brengen, hervormen, investeren en lasten verlichten."

Waar willen jullie bezuinigen?

"Dat kan niet zonder pijn. Maar doe het op posten die niet bijdragen aan economische groei. Dan kijken wij dus naar ontwikkelingssamenwerking."

"Ook dragen wij naar verhouding te veel af aan de Europese Unie. Dat kan miljarden schelen. Daarnaast moeten we echt af van de integratie-industrie."

Integratie-industrie?

"Mensen die hier komen wonen hebben de beschikking over allerlei subsidies om Nederlands te leren. Misschien kunnen die mensen dat gewoon even zelf betalen? Of liever nog, kom hier niet naartoe als je de taal niet spreekt."

"Daarnaast moeten er meer mensen aan de slag gaan. Ik accepteer het niet dat er dagelijks twee schoolklassen in de Wajong verdwijnen. Dat zijn zestig jongeren per dag! Dat loopt straks op naar een half miljoen."

Wat is daar aan te doen?

"Mensen die kunnen werken moeten gewoon aan de slag. Nu is vaak ADHD al een reden om mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering te geven. Dat betekent dus eigenlijk dat de halve journalistiek en het halve parlement aanspraak maakt op de Wajong. Dat is natuurlijk waanzin."

"Er zijn nu 1,5 miljoen mensen met een uitkering. Geloof mij, slechts een klein deel daarvan is echt arbeidsongeschikt."