DEN HAAG - De Consumentenbond vindt de tegemoetkoming van KPN voor klanten van internetbellen onvoldoende. Huishoudens die klachten hebben over de dienst mogen twee maanden gratis bellen naar vaste nummers binnen Nederland. Dat staat volgens de Consumentenbond echter niet in verhouding tot de ellende die klanten hebben ervaren.

De belangenorganisatie verwacht niet dat consumenten blij zullen zijn met het aanbod van KPN. Ze kunnen zo'n twintig euro terugkrijgen van het concern, heeft een woordvoerder van de Consumentenbond berekend. Onbeperkt bellen bij KPN kost maandelijks tien euro. De bond voelt meer voor een regeling waarbij KPN bijvoorbeeld twee maanden abonnementsgeld kwijtscheldt. Dat levert de consument een besparing op van zeker zeventig euro.

"Het is altijd heel makkelijk om voor anderen geld uit te geven", reageerde een zegsman van KPN woensdag. Klanten klagen volgens hem over veel zaken, maar niet over de coulance van het concern. In individuele gevallen is bijvoorbeeld een schadevergoeding mogelijk.

Zo lang de dienst niet werkt, hoeft er niet te worden betaald.

Overvallen

De Consumentenbond krijgt al lange tijd vele klachten binnen over internetbellen van KPN. Het concern zelf zegt overvallen te zijn door het succes van de dienst. Inmiddels heeft KPN ruim een half miljoen klanten. Zo'n vijf procent daarvan, 25 duizend mensen, kampt met ernstige technische problemen. Deze situatie is volgens KPN niet acceptabel.

Om de problemen te verhelpen heeft KPN het aantal monteurs verhoogd van 350 naar 440. Ook zet de onderneming extra telefonistes in om de grote stroom telefoontjes af te handelen. Verder is de software van de modems vernieuwd, waardoor het aantal klachten van technische aard snel zal afnemen, belooft KPN. Het concern krijgt inmiddels minder aanmeldingen voor internetbellen binnen, omdat het heeft besloten geen reclame meer voor de dienst te maken zolang de problemen aanhouden.

Juridische actie

De Consumentenbond ziet echter nauwelijks verbetering. Klanten van KPN kunnen sinds woensdag een klacht bij de bond indienen. Aan de hand daarvan gaat de organisatie bekijken hoe KPN met klachten omgaat. Mocht dat slecht voor het concern uitpakken, overweegt de Consumentenbond juridische actie.

Vrijdag loopt bovendien een ultimatum af dat de bond KPN heeft gesteld. Voor vrijdagmiddag moet de onderneming de problemen van duizend klanten hebben opgelost.

Klachtenlijn

De Consumentenbond heeft sinds woensdag een klachtenlijn. Aan de hand daarvan gaat de organisatie bekijken hoe KPN met klachten omgaat. Mocht dat slecht voor het concern uitpakken, overweegt de Consumentenbond juridische actie. Vrijdag loopt bovendien een ultimatum af dat de bond KPN heeft gesteld. Voor vrijdagmiddag moet de onderneming de problemen van duizend klanten hebben opgelost.

KPN zegt daar hard aan te werken.