DEN HAAG - Veel websites en stemwijzers voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn slecht toegankelijk voor ouderen en gehandicapten. Dat blijkt maandag uit onderzoek van de stichting Bartiméus Accessibility, die zich bezighoudt met de toegankelijkheid van webpagina's.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de stichting Waarmerk drempelvrij.nl en het 'digitale burgerforum' burger@overheid.nl. Van de twaalf onderzochte sites voldeed alleen de website www.uheefthetvoorhetzeggen.nl aan de eisen. Die pagina valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Toegankelijkheid

Sinds 2006 moeten alle webpagina's van de overheid aan de minimumeisen voor toegankelijkheid voldoen. Volgens burger@overheid.nl hebben sommige sites na het onderzoek verbeteringen aangebracht.