BRUSSEL - De Europese Commissie gaat illegaal kopiëren, vervalsen en piraterij harder aanpakken. Volgende week komt de Commissie met een verordening waarin vooral de rol van de douane wordt versterkt.

Als de bevoegde Europese ministerraad met dit voorstel akkoord gaat, is de verordening onmiddellijk van kracht op nationaal niveau. Dat meldt het Financieel Dagblad zaterdag.

Europees commissaris Frits Bolkestein zegt dat de aanpassingen nodig zijn omdat de piraterij verandert en sterk groeit. Het gaat hem niet alleen om het beschermen van het intellectueel eigendom, maar ook om de veiligheid voor de consumenten en de financiële belangen van de gemeenschap.

Voor de douane wordt het eenvoudiger in te grijpen. Zodra de douane een gegrond vermoeden heeft dat goederen illegaal zijn gekopieerd, mogen die worden vastgehouden.

In 2001 werd in de Europese Unie voor 2 miljard euro aan illegaal gekopieerde artikelen onderschept, een sterke toename ten opzichte van eerdere jaren.