AMSTERDAM - Een meerderheid van computergebruikers laat de pc aanstaan als die niet gebruikt wordt, en maakt nauwelijks gebruik van de stand-by of slaapstand.

Dat concludeert computervereniging HCC na een enquête onder ruim tweeduizend computergebruikers. Van de ondervraagden zei bijna negentig procent zich bewust te zijn van het energieverbruik van computerapparatuur, en bijna tachtig procent beweerde daar ook naar te handelen. Toch maakte 57 procent zelden of nooit gebruik van de stand-by. De nog zuiniger slaapstand werd door zeventig procent nooit gebruikt.

Naast de computers, waarvan de meeste ondervraagden er meer dan drie in huis hebben, zijn ook randapparaten grote verbruikers van elektriciteit. Daarvan zegt tachtig procent meer dan drie stuks in huis te hebben. Dergelijke apparatuur verbruikt zelfs in uitgeschakelde toestand stroom: als de stekker in het stopcontact zit, is vaak al sprake van 'sluipverbruik'.

HCC organiseert in samenwerking met de VARA dinsdag een debat over het energieverbruik van computerapparatuur.