DEN HAAG - De tarieven die organisaties voor auteurs- en naburige rechten innen, zijn moeilijk te controleren. Daarom pleit de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor meer toezicht op de tarieven van organisaties als Buma (muziek) en Stichting de Thuiskopie (gegevensdragers).

"Er is geen bevredigende methode om op basis van de Mededingingswet te kunnen onderzoeken of deze organisaties excessieve tarieven hanteren", schrijft de toezichthouder in een vrijdag gepubliceerde studie. Het bestaande College van Toezicht Auteursrechten zou bijvoorbeeld tarieven vooraf kunnen goedkeuren, suggereert de NMa.

Minister Hirsch Ballin van Justitie kondigde in december aan het toezicht op de organisaties te willen versterken.