AMSTERDAM - De vijf Nederlandse aanbieders van mobiele telefonie hebben sinds 1998 1,3miljard euro moeten toeleggen op hun activiteiten. Dat is tien keer zoveel alsde "enkele tientallen miljoenen per bedrijf" waar KPN-topmanScheepbouwer onlangs nog van sprak. Dat blijkt uit een inventarisatie die hetAlgemeen Dagblad heeft uitgevoerd.

Ook in 2002 zullen de bedrijven gezamenlijknog niet uit de rode cijfers komen, hoewel er duidelijk sprake is van eenopgaande lijn. De verliezen komen overigens geheel voor rekening van de driebedrijven die pas sinds 1998 actief zijn op de markt voor mobiele telefonie:Ben, Dutchtone en O2.

KPN en Vodafone (voorheen Libertel), die al sinds 1995actief zijn, hielden sinds 1998 respectievelijk 833 en 340 miljoen euro overaan mobiele telefonie.