DEN HAAG - Internetaanbieders draaien zelf op voor de kosten die ze moeten maken om hun netwerken aftapbaar te maken voor justitie. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. De internetprovider XS4all stelde dat het bedrag om aan de verplichtingen te voldoen onevenredig hoog is en eiste een vergoeding van de overheid.

De rechter oordeelde dat "de winstgevendheid van het bedrijf door de aftapbaarheidswetgeving in enige mate wordt aangetast." De rechtbank ziet echter geen mogelijkheid de overheid te verplichten een vergoeding te betalen aan de internetaanbieders. Volgens de grondwet mag de rechter deze verplichtingen niet toetsen.

Justitie en politie gebruiken de internettap om het surf- en mailgedrag van verdachten volgen. XS4all, een dochteronderneming van KPN, heeft naar eigen zeggen een half miljoen euro uitgegeven om het netwerk aftapbaar te maken.

XS4aLL overweegt om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de rechtbank.