AMSTERDAM - Internetters kunnen met klachten over hun provider straks terecht bij een onafhankelijke geschillencommissie. De Consumentenbond en een groot aantal internetproviders hebben overeenstemming bereikt over de oprichting daarvan.

Onder meer KPN, Orange, Tiscali, Speedlinq en de kabelbedrijven @Home, Casema en UPC hebben zich bij het initiatief aangesloten. De providers hebben gezamenlijke algemene voorwaarden opgesteld. De providers gaan hun eigen voorwaarden met die afspraken in overeenstemming brengen, waarna de geschillencommissie voor Elektronische Communicatie Diensten in mei aan de slag kan.

Volgens de Consumentenbond worden problemen bij providers vaak niet goed en snel opgelost. De commissie moet daar verandering in brengen: de procedure moet snel en goedkoop een einde maken aan meningsverschillen tussen providers en hun abonnees.

Over de oprichting van de commissie is twee jaar overlegd.

TV en telefoon

Providers die ook televisie- en telefoniediensten aanbieden, kunnen ook geschillen over die producten door de nieuwe commissie behandelen. Nu worden klachten daarover nog door andere instanties afgewikkeld. De Consumentenbond hoopt dat er één loket ontstaat.