UTRECHT - Kinderen voelen zich beter als zij hun problemen via de chat hebben besproken met hulpverleners van de Kindertelefoon dan wanneer zij dat telefonisch doen. Dit blijkt uit een studie van het SCO-Kohnstamm Instituut in opdracht van de Kindertelefoon.

Sinds 2003 biedt de Kindertelefoon de mogelijkheid voor kinderen via de chat hun problemen te bespreken. Uit de studie, waaraan 902 kinderen meededen, komt naar voren dat verschillende groepen bereikt worden met de online- en de telefonische hulp. Zo is de groep die chat ouder (13,8 jaar) dan de telefoongebruikers (12 jaar). Ook is de aard van de problemen ernstiger en een groot deel van de chatters wordt door de Kindertelefoon geadviseerd aanvullende hulp te zoeken.

Privacy

Veel kinderen kiezen er bewust voor via de chat over hun problemen te praten. Als reden geven ze de stilte en privacy van de online hulpverlening ten opzichte van de telefoon. Ook geven kinderen aan langer over dingen te kunnen nadenken bij het chatten. Bovendien vinden ze het vaak vervelend aan de telefoon steeds te huilen.

Emotioneel

Meisjes gebruiken meestal de telefoon. Ook bij het chatten zijn zij in de meerderheid. De problemen die de kinderen bespreken gaan over relaties en over de thuissituatie. Via de chat durven de kinderen eerder emotionele problemen te bespreken dan door te bellen. Met name tussen 16.00 uur en 17.00 uur wordt er gechat.

De Kindertelefoon bekijkt na dit onderzoek of het mogelijk is de chaturen uit te breiden van tien naar 42 per week.