AMSTERDAM - Vrouwen zijn geneigd meer tijd te besteden aan marktonderzoek via internet danmannen. Ook spenderen mensen ouder dan 45 jaar er meer tijd aan dan jongeren.

Dit blijkt uit onderzoek van M/A/R/Cresearch. Online onderzoek brengt dus tweerisico`s met zich mee. De bereidheid om mee te werken is, zeker onder mannen enjongeren, laag.

Online enquetes geven bovendien een verkeerd beeld daar vrouwenen ouderen er onevenredig veel tijd aan besteden. M/A/R/C ontdekte bovendienzes redenen waarom deelnemers afhaken.

Helemaal aan het begin van een enquete,als vertrouwdheid met het onderwerp en beslissingsbevoegdheid aan de ordekomen; open-einde vragen aan het begin van een enquete doen de bereidheid tijdte investeren afnemen; vragen die enig nadenken vergen, zoals voorkeurenrangschikken zijn ook een hindernis, evenals vragen waarbij 'weet niet' alsantwoord niet mogelijk is; een gebrek aan belangstelling voor het onderwerp vanhet onderzoek, zoals camera`s bij niet-fotografen, speelt eveneens een rol;tenslotte zijn ouderen minder bereid lange, ingewikkelde vragen tebeantwoorden.