AMSTERDAM - Microsoft bereikt steeds meer mensen met zijn producten. Degene die Windows XPvan Microsoft koopt krijgt daarbij Internet Explorer en Windows Media Playervoor op de pc. Ook is er registratie mogelijk voor een e-mailadres van Hotmailen wordt een inlognaam voor het chatprogramma MSN Messenger aangeboden.

Op dezemanier wordt het wel heel makkelijk gemaakt alle diensten van Microsoft af tenemen. Momenteel wordt nog verlies gemaakt op MSN, in het onlangs afgeslotenkwartaal kwam het verlies op 97 miljoen dollar. Het jaar ervoor was hetkwartaalverlies nog 200 miljoen dollar. Microsoft gaat er echter vanuit dat deinkomsten van MSN groeien en dat het op termijn veel geld gaat opleveren.

Momenteel gebruiken al 3 miljoenNederlanders MSN Messengerom te webchatten. Gemiddeld hebben zij 50 namen op huncontactenlijsten staan. Het aantal Nederlandse Hotmailgebruikers komt al op 3,2miljoen en groeit sterk.

Dit geïntegreerde geheel van software omvat een uniforme uitwisseling van datavoor internettoepassingen en bedrijven. In de loop van 2003 komt MSN8,consumentensoftware waarop ook audio- en videodiensten kunnen worden gedraaid.