AMSTERDAM - Onderzoekers van Philips en de Universiteit van Amsterdam hebben bij toeval eennieuw materiaal ontdekt dat twee kleuren kan afgeven. Met dit nieuwe materiaalkunnen beeldschermen goedkoper en helderder gemaakt worden.

Het gaat om eenhomogeen mengsel van een lichtgevend halfgeleidend polymeer en eenmetaalcomplex. Het mengsel is ingeklemd tussen twee elektroden, een van goud eneen van indium tin oxide, en straalt rood licht uit wanneer er een positievestroom doorheen wordt gestuurd. Bij een omgekeerde stroomrichting is het lichtgroen. Dankzij deze doorbraak is een nieuwe generatie beeldschermen mogelijk.

Momenteel zijn drie materialen nodig voor een beeldscherm, een voor rood, eenvoor groen en een voor blauw. Met de vinding van Philips en de Universiteit vanAmsterdam volstaan twee materialen. Dat betekent dat beeldschermen goedkoperworden, minder stroom nodig hebben, minstens 50% helderder licht geven en eenlangere levensduur hebben, aldus onderzoeker Hofstraat.

De vinding isgepubliceerd in het wetenschapstijdschrift Nature. Volgens Hofstraat is hetnieuwe materiaal bij toeval ontdekt, omdat eigenlijk onderzoek werd gedaan naarhet vergroten van de helderheid van lichtgevende materialen.