AMSTERDAM - De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) houdt systematisch in de gaten of Nederlandse websites worden misbruikt door potentiële terroristen. Sites die worden gehackt worden gewaarschuwd.

Dat zei minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) dinsdag in antwoord op Kamervragen van zijn partijgenoot Sybrand van Haersma Buma.

Wachtwoorden

Buma reageerde op berichtgeving in De Telegraaf dat het terreurnetwerk Al-Qaida beschikte over wachtwoorden van Nederlandse internetsites om zo via die sites jihadboodschappen te verspreiden. Het zou onder meer gaan om de wachtwoorden van de Universiteit Twente en de Landelijke Vereniging van Anti Discriminatie Bureaus en Meldpunten. Buma acht het van groot belang dat de samenleving op de hoogte wordt gehouden van dit soort gebeurtenissen.

Verouderd

Volgens Hirsch Ballin betreft het verouderde feiten, die ook vermeld staan in een onlangs door Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding gepubliceerd rapport. "Er is geen acuut probleem." De AIVD is er volgens de bewindsman actief mee bezig. Wel stelt hij dat de gehackte organisaties geïnformeerd hadden moeten worden. "De les is geleerd op dat punt." SP, VVD en GroenLinks spraken hun verbazing uit over het feit dat dit niet is gebeurd.

Procedures

Hirsch Ballin merkte op dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de afgelopen jaren bezig is geweest met zorgvuldige procedures voor wachtwoorden en beveiliging bij ministeries en andere (semi-)publieke organisaties. Eventuele terroristen die sites hacken voor propagandadoeleinden of het leggen van contacten hebben de aandacht van de betrokken diensten, stelt de minister.

Of de genoemde sites daadwerkelijk gebruikt zijn voor fundamentalistische propaganda, is niet bekend.