AMSTERDAM - Vliegtuigbewegingen rond Schiphol en het geluid dat daardoor op de grond wordt gehoord kunnen vanaf dinsdag op internet in de gaten worden gehouden.

Het geluid wordt gemeten met behulp van bijna vijftig geluidsmeetpunten die zijn ontwikkeld door het Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC) en Geluidsnet. De gegevens zijn te bekijken via een website, of met behulp van het programma Google Earth.

Deze organisaties verwachten dat burgers en lokale overheden door de gegevens meer greep kunnen krijgen op het luchtvaartdebat en daarmee op het verminderen van de geluidsoverlast. "Het melden van hinder vindt sinds langere tijd in de beslotenheid van het klachtenbureau plaats," zegt PVRC-voorzitter Erwin von der Meer. "Door vliegbewegingen zelf vast te leggen, kunnen we nu beter vaststellen wat er boven ons hoofd gebeurt en voorstellen voor verbeteringen ook beter beoordelen."

Bakensignalen

Ontvangststations registreren de bakensignalen die veel vliegtuigen uitzenden en versturen de posities van de toestellen via internet naar een database. Per dag worden ruim acht miljoen vliegtuigposities vastgelegd. Vanuit de database worden deze gegevens gekoppeld aan het bijbehorende gemeten geluid.

"Dankzij deze dienst kan nu iedereen individuele vliegbewegingen volgen en overheden kunnen rapporten over een langere periode krijgen die zij kunnen gebruiken voor hun beleid," licht Jasper Koolhaas van Geluidsnet toe.

Koopwoning

Von der Meer wil de mogelijkheden van het systeem nog uitbreiden. "Zodat je kunt opzoeken hoe het vliegtuig waar je gisteren in zat precies vloog en hoeveel geluid dit produceerde." In de toekomst wil hij dat de website bijvoorbeeld kan weergeven hoeveel vliegverkeer er over een huis vliegt dat te koop staat.

De combinatie van realtime geluidsmetingen met realtime vliegtuigbewegingen was tot nu toe alleen beschikbaar voor de luchtvaartsector.