Inspectie opent digitale schandpaal voor zorg

DEN HAAG - Zorginstellingen die slecht presenteren staan vanaf dinsdag met naam en toenaam vermeld op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Volgens een woordvoerster van de inspectie gebeurt dit om de openheid in de gezondheidszorg te vergroten.

De volgende verpleeginstellingen worden nu genoemd: Verpleeghuis Grubbeveld in Maastricht, verzorgingshuis Sint Josefoord in Nuland, woonzorgcentrum De Bron in Eijsden en verzorgingshuis Klein Rijckholt, Sint Josef in Rijckholt.

De inspectie heeft de instellingen onder verscherpt toezicht gesteld. Van drie van de vier organisaties concludeert de inspectie dat "sprake is van een zeer hoog risico op onverantwoorde zorg".

Voor de vierde geldt "dat er onvoldoende voorwaarden in de organisatie aanwezig zijn om verantwoorde zorg te kunnen leveren".

Commotie

Enkele jaren geleden ontstond grote commotie in Nederland toen bekend werd dat de zorg in veel verpleeginstellingen onder de maat was. De inspectie heeft toen alle verpleeg- en verzorgingshuizen onderzocht.

In december werden deze vier instellingen al onder verscherpt toezicht gesteld. Dat betekent dat de inspecteurs de tehuizen extra in de gaten houden.

Openbaar

Het ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben al eerder besloten namen van slecht presterende zorginstellingen voortaan openbaar te maken, bijvoorbeeld via internet. De leiding van de tehuizen wordt hierdoor aangemoedigd snel orde op zaken te stellen. Bewoners en hun familieleden kunnen bovendien eenvoudig achterhalen hoe het met de kwaliteit van hun tehuis is gesteld.

Volgens de inspectie wordt de lijst op internet met namen van 'slechte' tehuizen voortdurend aangepast.

Wegens grote drukte is de website dinsdag moeilijk te bereiken.

Tip de redactie